Naar homepage

Het verkennend gesprek

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat dat huisartsen, sociaal domein en ggz regionale samenwerkingsafspraken maken over het aanbod van zorg en ondersteuning voor mensen die naast psychische klachten ook problemen op andere levensdomeinen hebben. Dat is nodig omdat de oplossing dan vaak ook in meerdere domeinen ligt. Deze regionale samenwerking noemen we ‘mentale gezondheidsnetwerk’ (ook: MGN). Een mentale gezondheidsnetwerk is een netwerkorganisatie met meerdere functies, waaronder het verkennende gesprek.

Een belangrijke functie van het mentale gezondheidsnetwerk is het aanbieden van het verkennend gesprek. Mentale gezondheidsnetwerken krijgen nog andere functies die bijdragen aan de doelen van het IZA, zoals het opzetten en onderhouden van een ‘transfermechanisme’ en van informatievoorziening over wachttijden. Daarnaast maken ze voor specifieke onderwerpen afspraken over de samenwerking in de regio.

Wat is een verkennend gesprek?

Het verkennend gesprek is een gesprek tussen de persoon om wie het gaat, professionals uit ggz en sociaal domein en (doorgaans ook) naaste(n) van de persoon. Het gesprek wordt gevoerd vanuit inzichten over herstelbevordering en positieve gezondheid. De hulpvraag en krachten van de persoon staan centraal: de gesprekspartners verkennen oplossingsrichtingen die werken voor deze persoon en maken afspraken over de uitvoering ervan. Het perspectief van persoon (en naaste(n)), van de professionals en ervaringsdeskundigheid zijn daarbij van gelijke waarde.

Het doel is:

  • de persoon, naasten en professionals krijgen inzicht in de hulpvraag van de persoon en in de context van de vraag
  • de persoon krijgt handvatten om het mentale evenwicht te hervinden
  • als zorg en/of ondersteuning nodig zijn, worden die op het juiste moment en de juiste plek georganiseerd.
Groep mensen aan tafel

Eerste resultaten Mentale Gezondheidscentra/Mentale Gezondheidsnetwerken

De mens centraal, snel passende hulp bij mentale problemen en kortere wachtlijsten: dat is de gedachte achter de Mentale Gezondheidscentra van GGz Breburg. Een succesvoorbeeld met veelbelovende resultaten. Zo’n 25% van de cliënten die een verkennend gesprek voeren bij Mentale Gezondheidscentra van GGz Breburg, vindt hulp buiten de ggz.

Mentale gezondheidsnetwerken

In 2023 heeft een bestuurlijke commissie besloten om niet meer te spreken van mentale gezondheidscentra, maar van Mentale Gezondheidsnetwerken. Een belangrijke functie van het mentaal gezondheidsnetwerk is het aanbieden van het verkennend gesprek. Mentale gezondheidsnetwerken krijgen nog andere functies die bijdragen aan de doelen van het IZA, namelijk het opzetten en onderhouden van een ‘transfermechanisme’ en van informatievoorziening over wachttijden. Daarnaast maken ze voor specifieke onderwerpen afspraken over de samenwerking in de regio.