Naar homepage

Achtergrondinformatie van de ministeries van J&V en VWS over inzet Oekraïense psychologen

In principe zijn er geen wettelijke belemmeringen voor ggz-instellingen om ontheemden uit Oekraïne als psycholoog in dienst te nemen. Net als basispsychologen kunnen Oekraïense psychologen in Nederland werken onder begeleiding van een BIG-geregistreerde regiebehandelaar. Hierbij is de ggz-instelling verantwoordelijk voor de handelingen die de Oekraïense psycholoog uitvoert.

Werken onder begeleiding van een regiebehandelaar

Oekraïense psychologen kunnen onder begeleiding van een regiebehandelaar werken. Het is wel belangrijk dat ze hierbij niet de indruk wekken als gezondheidszorg- of (gz-)psycholoog te werken, aangezien dit een beschermde titel is. De ggz-instelling moet de indruk hebben dat de Oekraïense psycholoog bekwaam is om het werk te doen en dient duidelijke afspraken te maken met de Oekraïense psycholoog over hoe er zorg verleend gaat worden en over de begeleiding en supervisie door de regiebehandelaar.

Mocht de psycholoog slecht Nederlands of Engels spreken, dan zijn tolken beschikbaar die worden vergoed om begeleidingsgesprekken tussen de regiebehandelaar en de Oekraïense psycholoog te vertalen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Het is van belang dat de ggz-instelling voldoet aan de normen voor goede zorg, zoals volgt uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is belast met het toezicht op de Wkkgz.

Vergoeding medische zorg

Kosten voor hulp aan Oekraïense ontheemden worden vergoed via de Regeling Medische zorg Oekraïne RMO (voor Zvw zorg), de RMA (voor Wlz zorg) of via individuele gemeenten (voor Jeugd/Wmo). Meer informatie hierover vind je in de Q&A voor zorgverleners.

Zorg door Oekraïense psychologen

Sinds 1 januari 2024 worden extra eisen gesteld aan de opleiding of werkervaring van psychologen in Nederland. De aangescherpte eisen zouden tot gevolg hebben dat de zorg die Oekraïense psychologen leveren niet langer betaald kan worden, omdat hun opleiding op bepaalde punten niet overeenkomt met het curriculum dat in Nederland wordt aangeboden.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een bevoegdheid verleend aan zorgverzekeraar DSW om af te wijken van de extra vereisten die per 1 januari 2024 van kracht zijn onder het zorgprestatiemodel. Zorgverzekeraar DSW is uitvoerder van de Regeling Medische zorg Oekraïne (RMO). Met deze oplossing kunnen opgeleide en ervaren psychologen uit Oekraïne betaald worden voor de geleverde zorg. Zie voor meer informatie: Psychische hulp voor vluchtelingen Oekraïne | Gezondheidszorg vluchtelingen Oekraïne | Rijksoverheid.nl

Meer informatie

Nadere informatie over zorg en gezondheid voor vluchtelingen uit Oekraïne evenals veelgestelde vragen vind je op de website van de Rijksoverheid en de RMO-site. Mocht jouw vraag hier niet tussen staan, dan kun je een e-mail sturen naar PostbusNOO@minjenv.nl.

Contactpersoon de Nederlandse ggz

Vragen over het in dienst nemen van Oekraïense psychologen? Neem dan contact op met Madelon Sinnige, msinnige@denederlandseggz.nl.