Naar homepage

Kamerbrieven Zorgprofessionals

30 augustus 2022

Een verbeterde gegevensuitwisseling is essentieel om de (geestelijke) gezondheidszorg voor patiënten te versterken. Bovendien helpen afspraken daarover bij het bestrijden van de omvangrijke druk in de sector. Die punten maakt de Nederlandse ggz in een brief aan de Tweede Kamer.

21 juni 2022

Vanuit de Brancheorganisaties Zorg (BOZ) en vakbonden hebben we gezamenlijk een brief gestuurd voor het Commissiedebat arbeidsmarktbeleid zorg. Daarin dringen we erop aan het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ integraal en met spoed uit te voeren en de benodigde middelen hiervoor vrij te maken.

17 juni 2022

Uinodiging verstuurd aan de vaste Kamercommissie VWS voor een werkbezoek op maandag 29 augustus bij zorginstelling Laurens te Rotterdam om samen de aftrap van de Kickstart Medicatieoverdracht te markeren. Lees de uitnodigingsbrief

9 maart 2022

Plenaire behandeling Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).
Deze wet beoogt de uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders bij overdracht van patiënten te verbeteren. De Nederlandse ggz ondersteunt het streven naar die verbeterslag. Een goede informatieoverdracht draagt immers bij aan de kwaliteit en effectiviteit van zorg. Wel hebben wij ten behoeve van de behandeling een brief geschreven met op- en aanmerkingen.

17 december 2021

Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en CU hun coalitie,- en regeerakkoord van ongeveer 50 pagina’s. Welke zaken daaruit vallen de Nederlandse ggz op? Lees daar meer over in Analyse regeerakkoord Rutte IV.

19 oktober 2021

Tweede brandbrief van een aantal partners aan de vaste Kamercommissie van VWS over de financiering van de Kickstart Medicatieoverdracht. De financiering is niet in de VWS-begroting opgenomen.

30 september 2021

Het NIP, de NVGzP, P3NL, de LVVP, Actiz, VGN en de Nederlandse ggz hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een oplossing aangedragen voor meer opleidingsplekken voor GZ-psychologen. Dat doen ze aan de vooravond van het Commissiedebat ‘Arbeidsmarktbeleid in de Zorg’.

De samenwerkende organisaties onderstrepen in de gezamenlijke brief dat er grote tekorten zijn aan goed gekwalificeerde behandelaars: “De druk op zorgmedewerkers is groot en de zorg heeft al enige tijd te maken met een ernstig tekort aan BIG-geregistreerde psychologen, waaronder GZ-psychologen. Uiteraard in de ggz, maar ook in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, revalidatie, ziekenhuiszorg en jeugdzorg. Deze tekorten leiden tot onwenselijke gevolgen voor de patiënt, zoals wachtlijsten, ondermaatse kwaliteit van zorg en onnodige verergering van klachten. Lees het hele nieuwsbericht.

22 september 2021

Prinsjesdag was dit jaar bijzonder. De demissionaire status van het kabinet dreigt uitstel te veroorzaken van zeer urgente en cruciale interventies, zoals ingrijpen in de zorgarbeidsmarkt, totdat een nieuw kabinet zich aandient. Diverse zorgbranches stuurden daarom een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer om te pleiten voor meer loonruimte.

28 mei 2021

Samen met een aantal samenwerkende organisaties schreef de Nederlandse ggz een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inbreng voor schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel Wegiz.