Naar homepage

Oplossing voor meer opleidingsplekken GZ-psychologen aangedragen

Publicatiedatum

Het NIP, de NVGzP, P3NL, de LVVP, Actiz, VGN en de Nederlandse ggz hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een oplossing aangedragen voor meer opleidingsplekken voor GZ-psychologen. Dat doen ze aan de vooravond van het Commissiedebat ‘Arbeidsmarktbeleid in de Zorg’.

De samenwerkende organisaties onderstrepen in de gezamenlijke brief dat er grote tekorten zijn aan goed gekwalificeerde behandelaars: “De druk op zorgmedewerkers is groot en de zorg heeft al enige tijd te maken met een ernstig tekort aan BIG-geregistreerde psychologen, waaronder GZ-psychologen. Uiteraard in de ggz, maar ook in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, revalidatie, ziekenhuiszorg en jeugdzorg. Deze tekorten leiden tot onwenselijke gevolgen voor de patiënt, zoals wachtlijsten, ondermaatse kwaliteit van zorg en onnodige verergering van klachten.

Tekort GZ-psychologen

Vooral het nijpende tekort aan GZ-psychologen is volgens de organisaties een belangrijke hinderpaal. Wanneer we specifiek naar de ggz-sector kijken, zien we dat deze druk tot uiting komt in een steeds schrijnender tekort aan behandelaren. Met alle gevolgen van dien: zo liet de Parnassia Groep deze zomer nog weten een beperking voor nieuwe aanmeldingen in te voeren voor patiënten met veel voorkomende problemen als angst en depressie. Het probleem van een tekort aan opleidingsplaatsen doet zich vooral voor bij de opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen. Daar wordt al een aantal jaar te weinig capaciteit beschikbaar gesteld door de overheid. Van de 1.334 aangevraagde opleidingsplaatsen bij Stichting Top Opleidingsplaatsen worden in 2022 helaas maar 832 opleidingsplekken daadwerkelijk beschikbaar gesteld. In 2022 betekent dit dat slechts 62,3% van de benodigde plaatsen ingevuld wordt. Hierdoor kunnen psychologen niet doorstromen en blijft veel capaciteit onbenut.

Budgetneutrale oplossing

Nu het kabinet demissionair is, is het moeilijk om voor enkele problemen politieke oplossingen voor elkaar te krijgen. Dat is zeker het geval wanneer er voor oplossingen extra geld nodig is. De samenwerkende organisaties presenteren in hun brief dan ook een oplossing die budgetneutraal is: het voorstel is om de huidige overcapaciteit aan opleidingsplaatsen ‘Klinisch Psycholoog’ (KP), in 2022 te benutten voor meer opleidingsruimte voor GZ-psychologen. Door deze vorm van ‘substitutie’ toe te passen, kan de instroom aan behandelaren budgetneutraal worden gestimuleerd.

Langetermijnoplossingen

Voor 2022 ligt er een kans om incidenteel binnen de budgettaire kaders een deel van de bestaande negatieve spiraal te doorbreken door substitutie. Uiteraard is het niet de bedoeling om “gaten te vullen door andere gaten te creëren”. Het inzetten van KP-plaatsen voor GZ-opleidingsplaatsen is een tijdelijke interventie om te voorkomen dat we dit begrotingsjaar kansen en geld laten liggen. Daarna moet er worden ingezet op structurele oplossingen voor de langere termijn vanaf 2023. Ook hierover vindt tussen de betrokken partijen een constructief gesprek plaats.

Het Commissiedebat Arbeidsmarkbeleid Zorg vindt op 7 oktober plaats. Voor andere punten die de Nederlandse ggz heeft ingebracht bij Kamerleden, zie de politieke ‘professionals’ themapagina.