Naar homepage

Verminderen delictrisico door verminderen armoede

GGZ Noord-Holland Noord heeft in Den Helder een pilot uitgevoerd bij een groep mensen met een hoog veiligheidsrisico gericht op het verminderen van hun armoede en onderzocht welke invloed dit had op hun delictrisico.

In deze pilot hebben personen, die onder behandeling zijn bij het Forensisch ACT, extra geld (60 euro per week) gekregen (via bijzondere bijstand), met als doel om recidive te verlagen en het behandelsucces te verhogen. En dit blijkt bij te kunnen dragen!

Tijdens de pilot nam het delictrisico van de deelnemers gemiddeld met bijna een kwart af. Drie factoren zorgden voor deze afname:

  1. het kunnen voorzien in basale behoeften
  2. het gevoel iets te verliezen te hebben
  3. de toegenomen mentale ruimte om rationele beslissingen te nemen

Dit leidde tot een vermindering van agressie en prikkelbaarheid. Afname van delictgedrag en maatschappelijke overlast resulteert in een fijnere, veiligere gemeentelijke leefomgeving en een verlaging van maatschappelijke kosten.