Naar homepage

Zorg en Veiligheid

Een inclusieve samenleving voor iedereen

We willen graag dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij. Ook mensen die zich onbegrepen én tegelijk risicovol of bedreigend gedragen. Zij hebben vaak te maken met lastige problemen op alle levensgebieden.

Voor deze mensen werken we aan passende zorg, ondersteuning, huisvesting, inkomen en sociale contacten. Samen met organisaties uit het zorgdomein, het sociale domein en het veiligheidsdomein. Om zo te zorgen voor een zo veilig mogelijke en leefbare omgeving. Voor hen, hun naasten én burgers in de wijk. Op deze pagina lees je hoe we dat doen.

Man 396299 1920

Hier werken we aan

Complexe problemen willen we samen oplossen. Daarom werken we samen met partijen uit het zorg-, sociaal- en veiligheidsdomein. Denk bijvoorbeeld aan ggz-aanbieders, de politie, OM, reclassering, woningbouwcorporaties en gemeenten.

We inspireren, verbinden en leren van elkaar over samenwerking op landelijk en regionaal niveau. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren. En door het delen van goede voorbeelden en verhalen van de personen zelf. 

We willen de landelijke ontwikkelingen beïnvloeden. Dit doen we door mee te doen aan landelijke programma's en bestuurlijke overleggen. Ook werken we aan de best mogelijke zorg en ondersteuning. Zo implementeren we bijvoorbeeld de levensloopaanpak en verbeteren we de capaciteit van beveiligde bedden. Lees meer in ons jaarplan. 

Shutterstock 1596491500
Je bent betrokken bij het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met complexe problematiek. Samenwerking is de basis van effectieve en passende ondersteuning aan deze groep mensen. Deze praatplaat is een hulpmiddel om in jouw samenwerkingsverband verder te praten.
Naar de praatplaat
Praatplaat intro
Heleen Wadman

In de media wordt veel geschreven over ‘verwarde mensen’ en over mensen die door hun psychiatrische problematiek gevaarlijk kunnen zijn voor de veiligheid van burgers. Vanuit het waardenetwerk Zorg en Veiligheid willen we deze beeldvorming positief beïnvloeden door stil te staan bij de verhalen van de personen zelf. Wat is hun perspectief? En wat kunnen de organisaties en hulpverleners van hun verhaal leren? Het eerste verhaal in deze reeks is het verhaal van Heleen Wadman.

Lees meer
Michael inbegrepen

We hebben het vaak over ‘mensen die zich onbegrepen én tegelijk risicovol of bedreigend gedragen’. En we vertellen dat zij te maken hebben met lastige problemen op alle levensgebieden. Wie zijn deze mensen? Wat is hun verhaal? Michael neemt je mee in een stukje van zijn levensverhaal.

Lees meer

Daisy Veenstra is psycholoog, schrijft liedjes en heeft deze rap gemaakt voor de opening van het congres Voorkomen verplichte zorg op dinsdag 7 maart 2023.

In de coalitie Voorkomen verplichte zorg werken verschillende organisaties met elkaar aan het verminderen van verplichte zorg. De coalitie wordt gevormd door Stichting HIC/ART, F-ACT Nederland, de Nederlandse ggz, Nederlandse Politie, MIND, Platform IHT, V&VN, NVvP, CCAF en Akwa GGZ.

Meer over de coalitie
Lopend in de stad

Wil je samen met politie, woningbouwcorporaties, OM, reclassering, gemeenten en zorg- en veiligheidshuizen onze ambitie realiseren?
Wil je de samenwerking verbeteren in je regio en zoek je inspiratie?
Wil je leren van anderen over samenwerking in de zorg- en veiligheidshuizen?
Wil je meedenken over hoe we continuïteit van zorg tussen Forensische zorg en specialistische ggz kunnen organiseren?

Je kan meedoen in het kernteam, in leernetwerken; werkgroepen of helpen bijeenkomsten te organiseren in jouw regio.

Neem gerust contact met mij op via Lbuurke@denederlandseggz.nl

Lilly Buurke