Naar homepage

De ambitie van het waardenetwerk Zorg en Veiligheid is het realiseren van een maatschappij waarin ook mensen met onbegrepen en risicovol gedrag meedoen, met veiligheid voor henzelf, voor naasten en voor de samenleving. Waarin hun psychische problemen of strafrechtelijk verleden (forensische behandeling, detentie) niet leiden tot isolatie of exclusie. Voor deze mensen werken we aan passende zorg, ondersteuning, huisvesting, inkomen en sociale contacten.

Samen met organisaties uit het zorgdomein, het sociale domein en het veiligheidsdomein. Om zo te zorgen voor een zo veilig mogelijke en leefbare omgeving. Voor hen, hun naasten én burgers in de wijk. Op deze pagina lees je over hoe we dat doen.

Daarnaast willen de landelijke ontwikkelingen beïnvloeden. Dit doen we door mee te doen aan landelijke programma's en bestuurlijke overleggen. Lees meer over onze activiteiten in het jaarplan Zorg en Veiligheid.

Waardenetwerk Zorg en Veiligheid

Visie op samenwerking zorg, veiligheid, sociaal domein

Mensen in de jordaan

In ‘De Kern’ is een serie waarin deelnemers van het kernteam waardenetwerk Zorg en Veiligheid hun visie en mening geven over stellingen en thema’s van zorg en veiligheid. Wat beweegt mensen om deel te nemen aan het kernteam van het waardenetwerk? Wat zouden zij anders zien? En hoe kijken zij naar de toekomst? Lees hun inspirerende verhalen!

  De belangrijkste punten 12

  Deze praatplaat is een hulpmiddel om in uw samenwerkingsverband te praten over: 

  👉🏼 het perspectief van de persoon zelf
  👉🏼 de uitgangspunten voor zorg en ondersteuning
  👉🏼 gedeelde waarden in de samenwerking

  Lopend in de stad

  Wil je samen met politie, woningbouwcorporaties, OM, reclassering, gemeenten en zorg- en veiligheidshuizen onze ambitie realiseren?
  Wil je de samenwerking verbeteren in je regio en zoek je inspiratie?
  Wil je leren van anderen over samenwerking in de zorg- en veiligheidshuizen?
  Wil je meedenken over hoe we continuïteit van zorg tussen Forensische zorg en specialistische ggz kunnen organiseren?

  Je kan meedoen in het kernteam, in leernetwerken; werkgroepen of helpen bijeenkomsten te organiseren in jouw regio.

  Neem gerust contact met mij op via Lbuurke@denederlandseggz.nl

  Lilly Buurke