Naar homepage
banner actieplan ggz

Actieplan ggz

De toegankelijkheid van de ggz is in gevaar. Er wachten meer dan 80.000 mensen op zorg. Als we niets doen, wordt dit alleen maar erger. Kwetsbare mensen met de zwaarste mentale klachten lijden daar het meest onder. Een brede samenwerking, inclusief overheidssteun, is essentieel om deze crisis aan te pakken. Een actieplan is nu nodig!

GGZ Mind NIP NVP

De feiten

De ggz is pas gezond en toegankelijk als drie pijlers stevig staan:

  1. tijdige en goede hulp voor mensen die zorg of steun nodig hebben
  2. voldoende, gewaardeerde en goed op hun taak toegeruste zorgverleners
  3. een financieel gezond ggz-aanbod.

Nu wankelen deze pijlers allemaal.

Pijler 1: Zorgvraag en patiënten – stokkende toegang
Pijler 2: Zorgverleners – druk op de arbeidsmarkt, op werkplezier en op professionele autonomie
Pijler 3: Ggz-aanbod – de ggz zakt financieel door de bodem

De politieke oplossingen en keuzes

Een nieuw kabinet heeft nú de kans om samen met de sector de handen ineen te slaan en gericht in te grijpen om te toegankelijkheid van ggz te herstellen en te borgen. Wij vragen u daarbij om de drie hiervoor genoemde pijlers te verstevigen via drie oplossingsrichtingen.

1. Investeer in mentale gezondheid
2: Investeer in de ggz-arbeidsmarkt
3: Investeer in een houdbaar stelsel. Vereenvoudiging, financiering en voldoende inkoop