Naar homepage
I Stock 1416058009

Mentale gezondheid

In onze maatschappij komen steeds meer mensen in de knel. Veel problemen kunnen we voorkomen door van jongs af aan mentale vaardigheden aan te leren en problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. Daarom zet de Nederlandse ggz in op preventie en op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Daar zijn we dagelijks mee bezig, bijvoorbeeld via het waardenetwerk Mentale gezondheid.

De Nederlandse ggz roept de politiek op te investeren in mentale weerbaarheid en goede psychische zorg, op maat én op tijd. In onze kennisbundel over ggz-thema’s onderscheiden we vijf kansrijke, politiek relevante thema's. Eén van de vijf thema's voor politiek actie is Preventie.

We brengen het thema mentale gezondheid onder de aandacht door het delen van praktijkverhalen en filmpjes van onze leden en partners, het interviewen van bekende Nederlanders over hoe zij mentaal gezond blijven en het verzamelen van relevante publicaties. Daarmee laten we zien dat het krachtig is om open te zijn over psychische kwetsbaarheid. Ook kunnen we elkaar helpen om mentaal gezond te blijven.

Ruth Peetoom schreef voor Skipr een blog over de relevantie van World Mental Health Day en de noodzaak om te stoppen met het plakken van etiketten.

Lees meer
Ruth Peetoom De Nederlandse GGZ foto Pim Geerts 0252 PIMG0038 copy
I Stock 1369617385 1

We vernieuwen en verbeteren de ggz. Dit doen we samen met anderen. Bijvoorbeeld door het delen van ideeën en initiatieven. Wil jij ook met ons meedenken en meedoen? Neem dan contact op met Mieneke Kwist, netwerkcoördinator Mentale gezondheid via MKwist@denederlandseggz.nl

Mieneke Kwist