Naar homepage
Leernetwerk 2

19 april: Netwerkbijeenkomst volwaardig burgerschap

Datum en tijd
Locatie:
Hofclub Werken en Vergaderen, Niels Bohrweg 121, Utrecht

Het waardenwerk werkt vanuit de visie waarderend veranderen. Dat is het leren in je eigen praktijk van goede en werkende praktijken die het verschil maken in het leven van de doelgroep en dat toepassen in de eigen organisatie. Dat betekent dat we denken vanuit de veranderkracht, vitaliteit en eigen kracht vanuit een positieve visie op gezondheid

Waar gaat het over?

Tijdens de bijeenkomsten werken we steeds aan vier thema's. Per bijeenkomst kan je je aansluiten bij het thema van jouw keuze. De thema's zijn:

Herstelgericht werken en gelijkwaardigheid
Netwerksamenwerking om de burger
Wonen en woonvormen
Inclusieve maatschappij/wijken

Het programma van 19 april in het kort

Het programma staat in het teken van op volwaardig burgerschap in zorgvernieuwing, samenwerken en wonen. En biedt deelnemers ruimte voor inspiratie, ontmoeting en met elkaar leren in de bestaande themagroepen. De afsluiting zal worden verzorgd door Gabriël Anthonio, voormalig bestuurder, hoogleraar en spreker op het thema “Verbindend leiderschap, de kracht van het verhaal”. Bekijk het hele programma.

Wie kan er meedoen?

De deelnemers zijn heel divers. Zo doen er op dit moment bestuurders, directeuren, beleidsadviseurs, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en onderzoekers mee. Ook samenwerkingspartners zoals MIND, Aedes, Divosa, Phrenos, Trimbos, de VvED, herstelinitiatieven, gemeenten, welzijnpartners maken deel uit van het netwerk.

Wat levert het je op?

  • Betere blik op je eigen project
  • Als professional heb je een plek waar je je vragen kunt bespreken
  • Inzicht in werkzame elementen voor het vraagstuk
  • Input voor een webinar–algemeen toegankelijk
  • Input voor landelijke lobby vanuit de inhoud van de opgave/oplossing

Wat vragen we van jou?

  • Met je (doorbraak)project aan de slag! Je werkt aan betekenisvol veranderen op het thema van je keuze.
  • Met input van andere ‘peers’ en van hun aanpak (wat werkt en wat niet).
  • En het betrekken (netwerk)partners als dat nodig is voor inzichten en voortgang van jouw project.

Voor deze bijeenkomst is accreditatie bij de NVvP aangevraagd.

Doe je met ons mee?

Neem gerust contact met me op als je nog vragen hebt, ik beantwoord ze graag! Stuur me een mailtje via lgent@denederlandseggz.nl

Liesbeth van Gent 2