Naar homepage
Bewegen voor gezonde zorg 1700 x 600 px 1

Ledencongres 2023

Datum en tijd
Locatie:
Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20, 3812 NR Amersfoort

Op 12 mei organiseren wij voor al onze leden het ledencongres. Thema: ‘BEWEGEN VOOR GEZONDE ZORG; samen aan de slag voor transformatie naar een mentaal veerkrachtig Nederland’.

Dit gaan we doen

We starten het programma met keynotespreker Cyriel Kortleven die ons meeneemt in ‘de Verander Mindset’. Daarna volgen twee ronden van interactieve workshops. In de eerste ronde kies je uit thema’s van de Waardenetwerken. Rondom een thema gaan deelnemers met elkaar in gesprek over behoeften en noodzaak en hoe we dit samen kunnen opvolgen. In de tweede ronde kies je uit zes onderwerpen van ‘out of the box’ workshops. Met voorbeelden van transformaties uit heel andere sectoren. Hoe zijn zij bezig met de toekomst en wat leren we van hen? Het congres wordt samengevat met een cabareteske voordracht van Nina de la Croix. Zij volgt ons congres en verwerkt wat zij meemaakt in een unieke samenvatting.

Voor dit congres is accreditatie toegekend voor verpleegkundigen (V&VN) - 4 punten. 
Bij de NVvP is accreditatie aangevraagd.

Cyril kortleven 1

Cyriel Kortleven

In tijden van grote veranderingen hebben we professionals nodig met een lenige mindset. We hebben mensen nodig die hun veilige comfortzone durven te verlaten en hun oordeel tijdelijk uitstellen. We hebben mensen nodig die de wereld vanuit een ander perspectief bekijken en problemen kunnen omvormen in opportuniteiten. We hebben mensen nodig die in actie komen en geen schrik hebben om te experimenteren met nano-acties. Ontdek hoe de Verander mindset een survivalkit voor professionals kan zijn.

Een onderlinge uitwisseling over de thema’s van de waardenetwerken. We zorgen voor inspiratie en gaan vooral met elkaar in gesprek over waar behoefte aan is voor het vervolg.
Yes you can! Cultuurverandering op leefstijl in je organisatie
Inspiratie en opgave voor verkennend gesprek en mentale gezondheidscentra
Hoe vergroten we de mentale veerkracht van en met de burger? En wat is hierin de rol van de ggz?
Samenwerken aan passende klinische zorg binnen een forensische setting of binnen een specialistische ggz setting?
'The Economy of Wellbeing: a vision for healthy, resilient and sustainable societies'
De kindcheck voorbij: gezins- en herstelgericht werken in de hele ggz
Ruth Peetoom De Nederlandse GGZ foto Pim Geerts 0252 PIMG0038
Sprekers en transformaties uit andere sectoren als inspiratie voor de ggz. Hoe zijn zij bezig met de toekomst en wat leren we van hen?
Woningbezit CO-2 neutraal verduurzamen: wat valt er te leren van een transitie in de woningmarkt?
Maakkracht
Wat kan de ggz-sector leren van de digitale transformatie bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Crossing borders
Duurzame onderwijsinnovatie
ChatGPT: kansen en zorgen voor organisaties
Nina de la Croix096 2 1024x683

Het congres wordt samengevat met een voordracht van Nina de la Croix, auteur, cabaretmaker en songwriter. Zij volgt ons congres en verwerkt wat zij meemaakt in een unieke samenvatting.