Naar homepage
Agressie in zorge en welzijn

Agressie in zorg en welzijn en het doen van aangifte

Datum en tijd
Locatie:
BCN Zwolle, Lübeckplein 21, 8017 JZ Zwolle

Agressie in zorg en welzijn

Agressie tegen medewerkers in zorg en welzijn komt helaas regelmatig voor. Zowel patiënten als cliënten en hun naasten vertonen steeds vaker agressief gedrag. Werkgevers hebben een belangrijke rol waar het gaat om preventie en het gesprek over de normstelling. Maar ook bij het doen van aangifte. Er wordt weinig aangifte gedaan, terwijl dat juist een krachtig signaal afgeeft: agressie hoort er niet bij. Een belangrijk signaal, zowel voor de dader als voor de medewerker(s).

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert regionale bijeenkomsten over agressie en aangifte. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor functionarissen van zorg- en welzijnsorganisaties die zich bezighouden met de aanpak van agressie tegen hun medewerkers en/of het aangiftebeleid. Experts vanuit politie en OM geven informatie en handvatten en ook delen zorg- en welzijnsorganisaties hun succesvolle aanpakken. Daarnaast is er ruimte voor een gesprek met elkaar. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn in Zwolle, Drachten en Rotterdam. Aanmelden kan via onderstaande links

Hierna volgen nog zes bijeenkomsten, verspreid over het land, waarover je meer informatie ontvangt als je kenbaar maakt dat je interesse hebt.