Zoeken

We treffen voorbereidingen voor de nieuwe bekostigingsstructuur voor de ggz en de forensische zorg: het zorgprestatiemodel. Dit moet een heldere, transparante en eenvoudige bekostiging worden, met weinig administratieve last. Het zorgprestatiemodel vervangt de bekostiging op basis van behandelcombinaties. De bekostiging op basis van behandelcombinaties hebben de sector veel inzicht gebracht in de geleverde zorg en de daarmee samenhangende kosten. Maar de rekening is moeilijk te begrijpen en de registratie omvangrijk.
 
De Nederlandse ggz speelt een actieve rol in de advisering rondom een nieuwe bekostigingsstructuur voor de ggz en forensische zorg. Zo zorgen we ervoor dat onze uitgangspunten, een eenvoudige implementatie en een duidelijke relatie tussen bekostiging en de geleverde kwaliteit, voldoende terugkomen in de plannen.

Samenwerking andere partijen

We werkten daarvoor samen met verschillende andere branche- en beroepsverenigingen en de NZa-partners in de sector. We zijn actief in het programma Zorgprestatiemodel, met als doel een nieuwe bekostiging in 2022.
In acht werkgroepen waarin vele leden van de Nederlandse ggz participeren, wordt met aansturing van een bestuurlijke commissie en het programmaoverleg gewerkt aan verschillende onderdelen van het bekostigingsmodel. Uitvoeringsvragen worden opgepakt. Zo wordt het een bekostigingsmodel van ons allemaal.
 

Terug