Zoeken

In 2025 zijn alle lidinstellingen van de Nederlandse ggz rookvrij. Dit geldt zowel voor de professionals en cliënten, als voor de leveranciers en bezoekers. We snappen dat het rookvrij maken van de instellingen niet makkelijk is en zullen instellingen waar mogelijk ondersteunen in het uitleggen van deze boodschap en bij de implementatie van het rookvrij-beleid. Dit vanuit de kerngedachte dat de gezondheidszorg er is om mensen beter te maken. Daar past roken niet bij. 

Bekijk de video

Maak kennis met Anton van Balkom en Trijnie Rozema 

Trijnie en Anton zijn namens de Nederlandse ggz de aanjagers voor de rookvrije ggz. Zij zijn de verbindende schakel met alle landelijke partijen die betrokken zijn bij rookvrije zorg. Bij alles waarbij je ondersteuning kunt gebruiken als het gaat om het rookvrij maken van de instelling, kun je een beroep doen op Trijnie en Anton.

Mail Anton   Mail Trijnie

 

Wat verstaan we onder rookvrije zorg? 

  1. Rookvrije gebouwen en terreinen. 
  2. Zorgprofessionals en andere medewerkers in de zorg roken niet onder werktijd en zijn ook niet herkenbaar als roker op hun werkplek. 
  3. Zorgprofessionals en andere medewerkers in de zorg kunnen desgewenst worden ondersteund bij het stoppen met roken. 
  4. Patiënten worden gediagnosticeerd in hun eventuele rookgedrag en kunnen actief en bij herhaling worden ondersteund richting stoppen met roken. 
  5. Ook in de ambulante setting kunnen zorgprofessionals en medewerkers hun werk rookvrij doen (bijvoorbeeld bij thuisbezoek in FACT-zorg, ontwikkelen van een ‘rookvrije werkplek’). 
  6. Leveranciers aan de zorg (zoals taxichauffeurs, schilders, wasserijen, groothandels) worden actief gewezen op het rookvrij beleid van de zorgaanbieder en worden hier door hen ook aan gehouden.  
  7. In alle communicatie-uitingen van de zorginstelling (o.a. afspraakbrief, folders, borden met huisregels op het terrein) wordt het rookvrij beleid uitgedragen. 

Meer informatie over rookvrije zorg

 

Terug