Zoeken

Ggz-partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg en bundelen daarom de krachten. In regionale taskforces kijken we samen naar mogelijkheden om knelpunten aan te pakken en zo mogelijk op te lossen. 

Aanpassing transparantieregeling wachttijden ggz 
De Nederlandse ggz heeft aan de NZa laten weten dat de inregeltijd van de wijzigingen in de transparantieregeling voor de zorginstellingen enige tijd kost. De technische specificaties zijn 27 januari aan de zorgaanbieders gestuurd. Daarom verwachten we dat volledige aanlevering vanaf 1 april 2021 zou moeten kunnen. Voor de meest gestelde vragen is een FAQ gemaakt. 

We delen op de website www.wegvandewachtlijst.nl verhalen over regionale oplossingen én we laten positieve denkers aan het woord in blogs.