Naar homepage
Mensen praten met elkaar

Congres Mensenmaat

Datum en tijd
Locatie:
LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, Tilburg

De waarde van diagnostiek staat geregeld ter discussie. Stoppen we cliënten niet te veel in hokjes? Kunnen diagnostische labels wel voldoende recht doen aan de complexiteit van een mens en de vele vormen van psychische aandoeningen? Is de diagnostiek als eenrichtingsverkeer wel in belang van de cliënt en geeft dit geen schijnzekerheid?

Meerwaarde ontstaat zodra je de vraag van de cliënt centraal stelt: Diagnostiek op mensenmaat! Tijdens dit congres verkennen we de toegevoegde waarde van diagnostiek waarin de mens centraal staat. Dat doen we vanuit verschillende perspectieven, met een keuze uit 9 workshops. Aan bod komen:

  • de transdiagnostische gebieden van kwetsbaarheid, waardoor behandelaars beter kunnen inspelen op individuele behoeften.
  • de ervaring van de cliënt, die dankzij een minder stigmatiserende benadering meer richting krijgt in behandeling.
  • de praktijkvragen van deelnemers: wat betekent de mensenmaat in je eigen werk?

De Viersprong Academy is organisator van dit congres.