Naar homepage

Congres Verdragen en Verbinden

Datum en tijd
Locatie:
Achmea congrescentrum, Zeist

Kennisinstituut christelijke ggz De Hoop en Eleos organiseren dit congres over spiritualiteit, gehechtheid en machteloosheid in de hulpverleningsrelatie.

In de ggz en psychosociale hulpverlening is toenemend aandacht voor de betekenis van relaties en gehechtheidsprocessen. Vaak worden die relaties getekend door onmacht bij zowel de cliënt als de behandelaar. Machteloosheid neemt toe naarmate de personen, behandelmethoden en samenwerking onder druk staan van prestatiedrang, individualisering en financiën. Dat doet afbreuk aan ‘de helpende relatie’.

Relationele spiritualiteit

Het is tijd om dit te verbinden met begrippen als ‘relationele spiritualiteit’, ‘spiritual struggles’ en zingeving: fundamenteel is de uitdaging voor een behandelaar om gehechtheidsbehoeften bij zichzelf, de cliënt, en van beide in relatie tot God en het leven, met alle gebrokenheid die daarbij hoort, professioneel te kunnen begrijpen en procesmatig te begeleiden.