Naar homepage
Leefbaarheid is méér dan veiligheid

Dag van de Volkshuisvesting

Datum en tijd
Locatie:
1931 Congrescentrum in ’s-Hertogenbosch

Op alle fronten wordt hard gewerkt aan het oplossen van het woningtekort en aan de opgaven van verduurzaming en veilige en leefbare wijken. De urgentie van de opgaven staat buiten kijf. Iedereen doet het maximale om ervoor te zorgen dat het voor elkaar komt. 20 november vindt de Dag van de Volkshuisvesting plaats waarbij de hele keten aan bod komt. We laten zien waar het goed gaat, maar willen ook weten waar het knelt en wat partijen van elkaar nodig hebben. We tonen innovaties en slimme oplossingen uit alle hoeken, van architectuur tot projectontwikkeling, bouw en techniek, van sociaal tot groen. Zodat we straks samen volle vaart vooruit kunnen.

Programma

In de ochtend (plenair programma) gaan deskundigen en ervaringsdeskundigen met Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in gesprek over de vier thema's:

  • woningbouw
  • duurzaamheid
  • betaalbaarheid
  • leefbaarheid & veiligheid

Aansluitend vindt 's middags het inspiratieprogramma plaats. U kunt kiezen uit een diversiteit aan sessies. Ook is er een innovatieplein.