Naar homepage
Medicatieoverdracht in de keten

Kennissessie: Wat gaat er veranderen in de werkprocessen van zorgverleners door het programma Medicatieoverdracht?

Datum en tijd
Locatie:
Online

Alle zorgsectoren en de sector Patiënt & cliënt hebben samen afspraken gemaakt over hoe ze digitaal medicatiegegevens met elkaar gaan uitwisselen. Doel: altijd een actueel en compleet medicatieoverzicht bij elke zorgverlener en de patiënt zelf. Dat helpt om medicatiefouten te voorkomen.

In dit webinar bespreken we op hoofdlijnen hoe deze afspraken over medicatieoverdracht de werkprocessen in de zorg gaan veranderen. We doen dit aan de hand van een paar ‘use cases’. Ook leggen we uit waarom afspraken zijn gemaakt en hoe deze tot stand zijn gekomen. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen.