Naar homepage
Vrouw helpt met schrijven

Landelijk leernetwerk GGZ in de Wijk

Datum en tijd
Locatie:
Trimbos-instituut, Da Costakade 45, Utrecht

Overal in het land zien we nieuwe vormen van samenwerking ontstaan tussen ggz en welzijn, buurtteams en ervaringsdeskundigen. Het Integraal Zorgakkoord geeft deze ontwikkeling nog een extra impuls. Hoe kun je deze werelden verbinden? Hoe werk je zo samen, dat de mensen om wie het gaat hier écht baat bij hebben?

Op basis van een in Amsterdam ontwikkelde methodiek ggz in de wijk starten Movisie, het Trimbos-instituut en Phrenos een landelijk leernetwerk. Wil je meer informatie over de deelname aan dit leernetwerk? Kom dan donderdagmiddag 6 april van 15.00 uur tot 17.00 uur naar de introductiebijeenkomst in Utrecht.