Naar homepage
Lunchende meisjes op atletiekbaan

Ledenbijeenkomst ‘Inzet van de ggz op preventie’

Datum en tijd
Locatie:
’t Veerhuis in Nieuwegein

Draag ook bij aan een samenwerkingsagenda op preventie voor ggz en partners

Op 4 april 2024 van 10.00 uur tot 14.00 uur organiseren we een ledenbijeenkomst ‘Inzet van de ggz op preventie’ in ’t Veerhuis in Nieuwegein. Tijdens ons algemeen ledencongres 2023 hadden we met elkaar al een interactieve sessie over de rol van de ggz-organisaties op het vlak van versterken van de mentale gezondheid, preventie en vroegsignalering. Op 4 april geven we daaraan een vervolg en scherpen we ons gezamenlijke beeld van de actieradius van de ggz op preventie verder aan. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de waardenetwerken Gezond opgroeien, Mentale gezondheid en Verslaving en Gezonde leefstijl.

Gesprek over uitvoeringsvarianten van preventie

Verschillende uitvoeringsvarianten van preventie vormen de rode lijn van de bijeenkomst: aan de hand van vier korte pitches door Thubble (Dimence Groep), Mental Health First Aid (GGzE , Mondriaan en andere ggz-organisaties), Novadic Kentron en Karakter, wordt van elke uitvoeringsvariant een voorbeeld gepresenteerd. Variërend van de inzet van zorgmedewerkers voor preventieve interventies tot het (digitaal) aanbieden van kennis en consultatie aan burgers, aan zorgprofessionals en aan andere maatschappelijke domeinen. Na de deelsessies over de voorbeelden en uitvoeringsvarianten leidt voorzitter Ruth Peetoom het plenaire gesprek over hoe we als vereniging de opbrengst van deze gesprekken kunnen vertalen in een agenda voor de waardenetwerken en regieteams, in samenwerking met partners binnen en buiten de zorg.

Deelsessies uitvoeringsvarianten

In vier verschillende deelsessies voeren we gesprekken over verschillende uitvoeringsvarianten van preventie. Vier leden pitchen hun praktijkvoorbeelden aan de hand van de uitvoeringsvariant. Daarna volgt het gesprek over aspecten zoals: de uitvoerbaarheid, financiering, samenwerking met partners, knelpunten en mogelijke oplossingen.

Deelsessie uitvoeringsvariant: inzet zorgprofessionals
Deelsessie uitvoeringsvariant: inzet preventiemedewerkers
Deelsessie uitvoeringsvariant: Agendering in lokale/regionale netwerken
Deelsessie uitvoeringsvariant: Kennis en consultatie

Voor wie?

Ben jij als preventieprofessional, manager preventie, directeur of bestuurder betrokken bij het preventiebeleid van je eigen ggz-organisatie en wil je meedenken over de richting van ggz-preventie de komende jaren? Heb je zicht op het preventie-aanbod van je eigen organisatie en dat van lokale en regionale samenwerkingspartners? Dan nodigen we je van harte uit om aan dit belangrijke gesprek je bijdrage te leveren. Via de onderstaande link naar het aanmeldingsformulier kun je ook specifieke vragen stellen die je graag in de bijeenkomst in wilt brengen.