Naar homepage

Liesbeth van Gent over volwaardig burgerschap

Iedereen is volwaardig mens, ongeacht je zelfbeeld, je beperkingen, je ziekte of je gedrag. Burgerschap gaat over de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Volwaardig burgerschap houdt dus in dat je meetelt en deelneemt aan de maatschappij. Dat je betekenis hebt. Dat draagt bij aan herstel.

Liesbeth van Gent, coordinator waardenetwerk volwaardig burgerschap

Liesbeth van Gent

Waarom een waardenetwerk Volwaardig burgerschap, zijn er mensen die dat niet zijn?

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben hulp nodig om mee te doen in deze maatschappij, om bijvoorbeeld betaald werk te krijgen, sociale contacten aan te gaan of überhaupt een plek in te nemen. Maar ook de maatschappij moet worden geholpen om mensen die ze niet begrijpen, te accepteren en aan te moedigen om deel te nemen aan die maatschappij.

Wat is jouw drive om voor Volwaardig burgerschap te gaan?

Ik heb diepe bewogenheid voor mensen die niet worden gezien, die pijn lijden omdat ze worden afgewezen, die misschien wel willen maar geen hoop meer hebben dat er voor hen iets verandert. Voor hen wil ik het verschil maken. Dit heb ik jaren bij de Dienst Justitiële Inrichtingen gedaan en mag ik nu hier doen. Mijn eigen ervaring met een kind dat de wereld anders ervaart dan de meeste mensen, en dus anders reageert dan wij verwachten, helpt me om niet te oordelen. Ook zie ik juist door hem hoeveel veerkracht en moed je moet hebben, als je afwijkt van wat ‘wij’ normaal vinden.

Wat is de focus van het waardenetwerk?

We richten ons op actuele thema’s die door leden en externe partners zijn genoemd in gesprekken die ik met ze had en deze zijn vervolgens door het kernteam getrechterd naar vier thema’s:

  1. Zorg verlenen in de wijk inclusief de randvoorwaarden zoals passend en betaalbaar wonen.
  2. Herstelinitiatieven als brugfunctie tussen de sGGZ en het sociaal domein. Hieronder valt waardigheid (positieve formulering van stigmatisering) omdat dit het DNA vormt van herstelinitiatieven. Maar ook de hybride samenwerking tussen deze domeinen waardoor de zorg er straks wendbaarder uitziet.
  3. Toeleiden naar betaald werk. Onderdeel van het project Hoofdzaak werk, deel van het convenant Sterker door Werk.
  4. Samenwerken en verbinden met andere netwerken en initiatieven.

Hoe kan je meedoen?

  • Als je actief wilt mee ontwikkelen en een gerichte praktijkvraag op de genoemde thema’s hebt (of al veel ervaring/kennis) dan nodigen we je graag uit voor deelname aan het digitale leernetwerk met een jaarlijkse fysieke bijeenkomst;
  • Als je geïnteresseerd bent maar nog geen gerichte praktijkvraag hebt of te weinig tijd, dan meld je je aan voor de GGZ Community. Je kunt dan meelezen en deelnemen aan openbare activiteiten zoals (interactieve) webinars.
  • We leggen verbanden met de belangenbehartiging, zoals de stuurgroep Wachttijden, winningteams WLZ en WMO, etc. maar ook met andere netwerkpartners en vernieuwers.
Ik heb diepe bewogenheid voor mensen die niet worden gezien