Naar homepage

Margret Overdijk over volwaardig burgerschap

Margret Overdijk is Directeur Bedrijfsvoering van de Divisie Volwassenen en Ouderen bij Emergis. Als lid van het kernteam is zij voorzitter van het leernetwerk ‘herstelinitiatieven als brugfunctie tussen ggz en gemeenten’.

Margret Overdijk

Margret overdijk

Waarom ben je verbonden aan het waardenetwerk Volwaardig burgerschap?

In mijn werk als verpleegkundige en later als teamleider, manager en directeur, heb ik me altijd verbaasd over het feit dat de mensen met de meest ernstige en complexe problemen in de ggz zo weinig perspectief hadden. Ik heb in mijn eigen familie meegemaakt dat een talentvolle jongeman, mijn neef, vanwege het doormaken van een aantal psychoses, zijn volledige perspectief op een volwaardig bestaan kwijtraakte. Ik probeer daar vanuit mijn rol binnen de ggz verandering in aan te brengen. Door verbeterde behandelingen: meer onderzoek naar betere behandelingen/interventies en meer herstelgericht werken. Samen oppakken met het sociale domein en het netwerk van de cliënt. Ook door te werken aan het verminderen van stigma en uitsluiting. Er is gelukkig in de veertig jaar dat ik dit werk doe al veel veranderd en verbeterd voor deze mensen, maar een volwaardig maatschappelijk betrokken leven is nog steeds niet zo vanzelfsprekend. Ik denk dat het een meerwaarde is om hieraan veel aandacht te besteden vanuit het waardenetwerk Volwaardig burgerschap, samen met andere belangrijke initiatieven die er al zijn. Ik lever hier graag een zeer actieve bijdrage aan.

Wat is je verlangen om te bereiken?

Ik ben van mening dat volwaardig burgerschap een soort grondrecht is. Wat ik wil bereiken is dat dit recht weer een paar stapjes vanzelfsprekender wordt voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Ieder volgend stapje is waardevol en geeft weer inspiratie voor de volgende stap daarna. Daarnaast moeten we als sector ook voorkomen dat er weer stappen teruggezet gaan worden. En dat zou zomaar kunnen gebeuren, want door verdergaande digitalisering van de zorg zou deze groep cliënten buiten de boot kunnen vallen. Ik vind het daarom van groot belang dat ook digitalisering een belangrijke pijler is bij het werken aan volwaardig burgerschap. Ik hoop dat ik de komende jaren daar nog een lans voor kan breken vanuit het waardenetwerk.

Start leernetwerk herstelinitiatieven als brugfunctie tussen gemeenten en specialistische ggz

We zijn onlangs met een verkennende bijeenkomst gestart met een gemêleerde groep mensen met veel ervaringskennis uit: de ggz, RIBW’s, herstelinitiatieven, wetenschap, Sociaal Werk Nederland, een gemeente en MIND. Er ontstond een gezamenlijke visie op hoe we volwaardig burgerschap kunnen stimuleren door als specialistische ggz meer hybride en ondernemend te gaan samenwerken met het sociaal domein en herstelinitiatieven. Maar ook om vanuit het begrip waardigheid ggz-professionals te helpen om de patiënt meer te zien als mens en meer als gelijkwaardige (vriend, volwassene en uniek persoon). We zien dit als positieve framing van destigmatisering.

Een volwaardig maatschappelijk betrokken leven is nog steeds niet zo vanzelfsprekend