Naar homepage

Mooie verbinding tussen politie en Wijk-ggz

De Wijk-GGz gaat op meldingen af van (ernstige) overlast of zorgwekkende situaties van wijkbewoners. Zij gaan het contact aan met de burger en de omgeving om een inschatting te maken van de situatie. Zij onderzoeken wat er nodig is en welke ondersteuning er eventueel ingezet moet worden. De wijk-GGz richt zich met name op burgers bij wie vermoedens of signalen zijn van sociaal-maatschappelijke of psychische problematiek. Het doel is om verdere escalatie van overlast en onveilige situaties in de wijk te beperken of te voorkomen. Deze onveiligheid kan ontstaan bij de burger zelf of bij zijn/haar omgeving. De netwerkpartners waar de Wijk-GGz mee samen werkt zijn heel divers. Sinds april 2022 loopt er een pilot voor één jaar in samenwerking met gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk.

Dit is een verhaal van GGzE. GGzE biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten.

G Gz Eindhoven

Vanuit GGzE werken er twee Wijk-GGz´ers: Rianne van Laarhoven (gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel) en Milan Adang (gemeenten Eersel en Bergeijk). Beiden hebben de achtergrond van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Omdat het vaak niet alleen om zorg gaat maar ook om het waarborgen van veiligheid, wordt er veel samengewerkt met de politie. De samenwerking met de politie, Basisteam de Kempen, verloopt prettig en de lijntjes zijn kort. “Het fijne aan deze samenwerking is dat we vroegtijdig kunnen signaleren. We nemen de tijd om in contact te gaan met de burger en met de omgeving die betrokken is. Samen achterhalen we wat er nodig is om de best passende ondersteuning in te zetten om verdere escalatie te voorkomen ”, vertelt Rianne.

Meelopen met wijkagenten

Om beter inzicht te krijgen in elkaars werk, hebben zowel Rianne als Milan een dag meegelopen met de wijkagenten Ernst Melters, Bas Cremers en Sander Mol. Tijdens deze meeloopdag is er stilgestaan bij elkaars mogelijkheden maar ook onmogelijkheden. “We hebben besproken waar we elkaar bij kunnen ondersteunen en verder kunnen helpen, met daarbij respect voor ieders kennis en kunde. Naast de uitwisseling over de taken en verantwoordelijkheden is er ook ruimte om eens echt kennis te maken met je indirecte collega's”, vertelt Milan.

Deskundig en doortastend

De wijkagenten ervaren een laagdrempeligheid om de Wijk-GGz te benaderen en zien het echt als een meerwaarde. Bas Cremers: “Als politie hebben we regelmatig te maken met personen welke voor een onveilig gevoel in de wijk zorgen. De politie krijgt hier melding van en komt als eerste hierbij ter plaatse. Deze personen vertonen soms dit gedrag vanuit sociaal-maatschappelijk of psychische problematiek. Wij als politie zijn niet de aangewezen instantie om dit probleem voor langere tijd op te lossen. Daarom is de Wijk-GGz voor ons belangrijk. Wij zien de Wijk-GGz als deskundig en doortastend. Voor wat betreft bereikbaarheid scoren zij hoog. Altijd bereid om mee te denken en te werken richting een duurzame oplossing van de problemen, zodat de burger de hulp krijgt die deze nodig heeft. Alles om het gevoel van onrust en onveiligheid weg te nemen.”

"We hebben besproken waar we elkaar bij kunnen ondersteunen en verder kunnen helpen, met daarbij respect voor ieders kennis en kunde"