Naar homepage
Lerend netwerk

Netwerk Ambulante teams

Als deelnemend team ga je op zoek naar voor jouw team haalbare doelen en interventies die bij kunnen dragen aan de vermindering van verplichte zorg. Is het vaker inzetten van een zelfbeschikkingsverklaring een mogelijkheid? Levert empowerment van het netwerk van de patiënt iets op? Wil je als team iets verbeteren aan de samenwerking met de politie? Leidt een bepaalde behandelinterventie tot andere resultaten?

Leren van elkaar met ondersteuning van projectleider

Deelnemende teams krijgen ondersteuning van de projectleider die beschikbaar is vanuit Akwa GGZ. Elke drie maanden vinden bijeenkomsten plaats waarin vertegenwoordigers van de deelnemende teams doelen met elkaar afspreken, succesvolle casuïstiek delen én informatie en ideeën uitwisselen. Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt een plan van aanpak gemaakt. Ook zetten we een uitwisselingsprogramma op tussen de teams zodat professionals met elkaar mee kunnen draaien om kennis te nemen van elkaars context en praktijk. Er is financiële ondersteuning zodat professionals naar bijeenkomsten en op werkbezoek kunnen gaan.

De projectleider organiseert de bijeenkomsten, zorgt voor uitnodigingen, het programma, de planning, het verwerken van informatie, het maken van rapportages, communiceert over de voortgang en maakt met elk team een plan van aanpak.

Bijeenkomst 10 november 2023

De eerste bijeenkomst van ambulante teams van het Lerend netwerk Voorkomen verplichte zorg had 15 deelnemers van 6 organisaties.
Vragen die aan bod kwamen: Waarom hebben we dit netwerk met elkaar en waarom willen we verplichte zorg voorkomen? Welke morele en ethische dillema’s zijn er bij het inzetten van assertieve en verplichte zorg? Wat doen we onbewust al om verplichte zorg te voorkomen en kunnen we dit met elkaar in kaart brengen om van te leren? Hoe krijgen we inzichtelijk wat onze resultaten zijn en om welke resultaten gaat het?
Download het visuele verslag van deze bijeenkomst
.

Contact

Wil je aansluiten bij het netwerk van ambulante teams, neem dan contact op met Ben van der Putten, projectleider lerend netwerk Voorkomen verplichte zorg: b.vanderputten@akwaggz.nl.