Naar homepage
Stephan Valk ondertekent integraal zorgakkoord

De Nederlandse ggz zet handtekening onder integraal zorgakkoord

Publicatiedatum

Namens de Nederlandse ggz heeft bestuurslid Stephan Valk vrijdagavond het integraal zorgakkoord (IZA) ondertekend. De leden van de Nederlandse ggz, branchevereniging van ggz-instellingen, waren vorige week al unaniem akkoord gegaan met deelname aan het nieuwe zorgakkoord.

De Nederlandse ggz steunt het integraal zorgakkoord omdat het concrete ambities en mogelijkheden geeft om de ggz-zorg in Nederland toegankelijk te maken en te houden. Mét goed perspectief voor de mensen die er werken. We verwachten door de afspraken gemaakt in het integraal zorgakkoord, twee hoofddoelen te kunnen realiseren:

  • Allereerst dat het aantal wachtenden op geestelijke gezondheidszorg flink kan verminderen. En dat is goed nieuws voor mensen die op een behandeling in de ggz wachten. Nu is de afspraak dat de behandeling binnen 14 weken na aanmelding start, deze zal met dit akkoord stapsgewijs worden verkort naar 5 weken.
  • Een tweede belangrijke doelstelling die gerealiseerd gaat worden met dit akkoord, is dat de randvoorwaarden worden aangescherpt om de cruciale zorg te behouden met behoud van een voldoende inspirerende werkomgeving om juist hier voldoende personeel te houden voor de mensen met de meest complexe zorgvragen.

Deze ambitie kunnen de leden van de Nederlandse ggz alleen realiseren als de in het IZA genoemde randvoorwaarden zijn gerealiseerd, zowel landelijk als regionaal.

Mentale gezondheidscentra

Die randvoorwaarden zijn onder andere de opzet en verdere doorontwikkeling van zogenaamde mentale gezondheidscentra. Hierin wordt onderzocht welke hulp en ondersteuning het beste past bij de hulpvraag van de patiënt. Zo wordt op basis van de vraag van de client, met gebruik van expertise van ggz-organisaties ondersteund door het sociaal domein, al bij de start beoordeeld of delen van de vraag ook door een aanbod uit het sociaal domein gecombineerd met ggz-hulp kan worden ingezet.

Daarnaast moet meer behandelcapaciteit in de monodisciplinaire zorg en vrijgevestigde zorgaanbieders worden vrijgespeeld door meer digitaal zorg te verlenen. Hierdoor kunnen hier mensen worden behandeld met deze problematiek.

Belangrijk akkoord

Stephan Valk, bestuurslid en onderhandelaar: “Er ligt een mooi en belangrijk akkoord. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de professionals voor enorme uitdagingen staan. Als leden van de Nederlandse ggz zullen we ze zo goed mogelijk ondersteunen, zodat er een werkklimaat ontstaat waarin iedereen op een goede manier invulling kan geven aan de afspraken die in dit akkoord staan.”

Lees het gepubliceerde Integraal Zorgakkoord: