Naar homepage

Kabinet maakt geld vrij voor implementatie kwaliteitskader forensische zorg

Publicatiedatum

Voor de implementatie van het kwaliteitskader forensische zorg maakt het kabinet geld vrij oplopend tot structureel 19 miljoen euro in 2025. Goed nieuws, vindt Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz. “Nu kan het kwaliteitskader worden aangeboden aan het Zorginstituut Nederland en kunnen we starten met de implementatie.”

Het kwaliteitskader forensische zorg helpt professionals om goede, veilige en gepaste zorg te leveren. Het vormt voor hen een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de praktijk en het helpt hen om samen te leren, te ontwikkelen en te reflecteren en vervolgens te verbeteren. Daarnaast geeft het duidelijkheid aan patiënten en hun naasten, aan de politiek en aan de samenleving over wat kwalitatief goede forensische zorg is. Ook biedt het kader handvatten voor het bepalen van passende tarieven binnen de forensische zorg, waardoor het mogelijk wordt reële prijzen te bepalen voor de geleverde kwaliteit.

Groot draagvlak

Alle partijen die op de één of andere manier betrokken zijn bij forensische zorg werkten mee aan de totstandkoming van dit kwaliteitskader: de branche- en beroepsverenigingen, waaronder wij als de Nederlandse ggz, het NIP, de NvVP en de V&VN, maar ook patiëntenvereniging Mind en ervaringsdeskundigen. Veronique Esman: “Dit zorgt ervoor dat er nu een kwaliteitskader ligt dat gedragen wordt door het hele forensische zorgveld. Door deze betrokken partijen is ook een programma gestart dat het veld helpt met de implementatie van het kwaliteitskader. Fijn dat we nu kunnen gaan starten.”