Naar homepage
Man vult enquête in i Stock 1151170177

Kwaliteitskader Forensische Zorg opgenomen in register

Publicatiedatum

Deze week heeft het Zorginstituut besloten om het Kwaliteitskader Forensische Zorg op te nemen in het openbaar Register van het Zorginstituut. Het kwaliteitskader beschrijft de geldende norm voor hoogwaardige forensische zorg in Nederland. Het doel is om alle betrokkenen helderheid en richting te geven en om het continu ontwikkelen van de kwaliteit van zorg te stimuleren.

De afgelopen jaren is een veelvoud aan programma’s ontwikkeld om kwalitatief hoogwaardige Forensische Zorg te kunnen blijven. Wat nog ontbrak was een Kwaliteitskader speciaal gericht op de Forensische Zorg.

Hoogwaardige forensische zorg

In het Kwaliteitskader Forensische Zorg beschrijven partijen hun gedeelde visie over goede forensische zorg en hoe die zorg zich kwalitatief kan blijven ontwikkelen. Het kwaliteitskader forensische zorg helpt professionals om goede, veilige en gepaste zorg te leveren. Het vormt voor hen een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de praktijk en het helpt hen om samen te leren, te ontwikkelen en te reflecteren en vervolgens te verbeteren. Daarnaast geeft het duidelijkheid aan patiënten en hun naasten, aan de politiek en aan de samenleving over wat kwalitatief goede forensische zorg is. Ook biedt het kader handvatten voor het bepalen van passende tarieven binnen de forensische zorg, waardoor het mogelijk wordt reële prijzen te bepalen voor de geleverde kwaliteit. Het ingediende kwaliteitskader is een aanvulling op bestaande programma’s en richtlijnen en heeft als doel om alle betrokkenen helderheid en richting te geven en om het continu ontwikkelen van de kwaliteit van zorg te stimuleren.

Het Kwaliteitskader treedt met ingang van 1 oktober 2022 in werking. Forensische zorgaanbieders gaan aan de slag met de implementatie van het Kwaliteitskader binnen de eigen organisatie. Ook is een inhoudelijke Ambitieagenda voor de komende jaren bepaald waar partijen gezamenlijk een bijdrage aan leveren.

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg is ontwikkeld door professionals uit het veld, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, organisaties van patiënten/cliënten en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zorginstituut Nederland heeft vastgesteld dat het kwaliteitskader voldoet aan het toetsingskader. Partijen zijn blij met de inschrijving in het Register van het Zorginstituut. Dit is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de kwaliteit binnen de forensische zorg. De komende periode wordt met regelmaat gecommuniceerd aan de sector om zo de implementatie te ondersteunen.