Naar homepage

Samen Minder Suïcide: nieuwe website live

Publicatiedatum
Elke dag overlijden in Nederland vijf mensen door suïcide. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging. Gezamenlijke actie is nodig om deze verdrietige cijfers naar beneden te krijgen. Hoe? Dat lees je op de nieuw gelanceerde website samenmindersuicide.nl. De nieuwe website geeft een compleet en handig overzicht van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, een vijfjarig plan om suïcide en suïcidepogingen in Nederland terug te dringen. Lees alles over de 29 projecten van de Landelijke Agenda, betrokken partners, nieuwe ontwikkelingen en hoe je als organisatie zelf kunt bijdragen aan suïcidepreventie.

'We hebben iedereen nodig’

Gerdien Franx, Programmanager van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie: “De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is een brede preventiestrategie met een groot aantal projecten en partners in verschillende sectoren. Dankzij deze nieuwe website kan iedereen nu direct zien waar we mee bezig zijn en hoe je zelf je steentje kunt bijdragen. Er gebeurt al heel veel op het gebied van suïcidepreventie, maar er moet nog veel meer gebeuren. We hebben écht iedereen nodig. Van familie tot buren, van onderwijs tot bedrijfsleven, van huisarts tot jeugdzorg, van drogist tot buurthuis en van schuldhulpverlening tot ziekenhuis. Op dit moment heeft de Landelijke Agenda ruim 50 partners. In twee jaar tijd willen we naar 80 partners. De website blijft dus in beweging.”

Drie grote maatschappelijke veranderingen

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie wil de komende jaren concreet drie maatschappelijke veranderingen in gang brengen.
  1. Er heerst nog altijd een taboe op praten over suïcide. We willen bereiken dat we overal in Nederland durven en leren praten over suïcidale gedachten.
  2. Er zijn groepen in de bevolking waar suïcidaliteit vaker voorkomt. Voor deze risicogroepen moet suïcidaal gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium worden voorkomen. We willen dat professionals die vaak met deze risicogroepen in aanraking komen oog hebben voor psychisch lijden van hun cliënten en hierover in gesprek gaan. Denk hierbij aan docenten, hulpverleners, deurwaarders of schuldhulpverleners.
  3. We willen er alles aan doen dat mensen die kampen met suïcidale gedachten en in de huisartsenpraktijk, de wijk, het ziekenhuis, de ggz of jeugdzorg hulp zoeken, veilige en goede zorg ontvangen.

Over Samen Minder Suïcide

‘Samen Minder Suïcide’ is een netwerk van partijen en organisaties die middenin de samenleving staan en gedreven zijn om samen, domein overstijgend suïcidepreventie verder te brengen. Samen werken de partijen aan de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Deze agenda wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en gecoördineerd door 113 Zelfmoordpreventie.