Naar homepage
Stethoscoop geld

59 miljoen voor meer samenwerking bij zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag

Publicatiedatum

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) slaan de handen ineen om de samenwerking tussen zorg, gemeenten en politie voor mensen met onbegrepen gedrag te verbeteren. Dit is één van de actiepunten uit het Coalitieakkoord. Vanuit de Nederlandse ggz is meegedacht hoe deze middelen het meest effectief ingezet konden worden.

Speerpunten zijn:

  • Verstevigen van afspraken over de samenwerking op moment van en rondom melding van verward gedrag
  • Versterken van functie (vroeg-)signalering in de wijken door bv aanstellen van een wijk-ggz-medewerker
  • Aanpak van grootstedelijke problematiek in zeven grote steden

Men start met pilots en hiervoor kun je vanaf 13 maart 2023 subsidie aanvragen bij ZonMw.

Minister Yesilgöz en minister Helder bezoeken in april en mei Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Zij gaan in gesprek met betrokken partijen over hoe de zorg en ondersteuning voor personen met verward en onbegrepen gedrag verbeterd kan worden.

De ministeries VWS en J&V organiseren in 2023 ook een tour langs de veiligheidsregio’s om de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen te stimuleren.

Met de extra 59 miljoen euro via het ministerie van J&V, bovenop de eerder beschikbaar gestelde 52 miljoen van het ministerie van VWS, krijgt de regionale samenwerking tussen partijen uit het zorg-, veiligheids- en sociaal domein in het Actieprogramma Grip op Onbegrip een extra impuls. Politie, gemeenten en zorgaanbieders/hulpverleners gaan intensiever samenwerken door bijvoorbeeld de inzet van een wijk-GGD-medewerker die de schakel vormt tussen de zorg, de gemeente en de politie.

Verdeling

De 59 miljoen euro tot en met 2026 is als volgt verdeeld:

  • Er is in totaal 25 miljoen euro beschikbaar voor het verstevigen van afspraken over de samenwerking op het moment van en rondom een melding van verward gedrag.
  • Er is in totaal 20 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van de samenwerking ná een melding of na (vroeg-)signalering van verward gedrag. Onder meer voor het aanstellen van een gemeentelijke of regionale functie vroegsignalering en opvolging in de wijk, zoals de wijk-ggz-medewerker.
  • Voor de aanpak van grootstedelijke problematiek in zeven grote steden is aanvullend in totaal 14 miljoen euro beschikbaar. In deze zogenoemde hotspots doen de meeste meldingen zich voor.

Subsidie aanvragen

In iedere veiligheidsregio kunnen ketenpartners gezamenlijk subsidie aanvragen. Bekijk de subsidiemogelijkheden.

Vanaf 15 maart kan dat voor ‘Onbegrepen Gedrag: domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s’.

Vanaf 13 maart staat de aanvraag open voor ‘Vroegsignalering en opvolging in de wijk’ en Regionale kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag.

Voor vragen kun je terecht bij Lilly Buurke, lbuurke@denederlandseggz.nl.