Naar homepage
Prinsjesdag

‘Bestaanszekerheid gaat over meer dan koopkracht, zet breed in op mentale gezondheid’

Publicatiedatum

Foto: © Ministerie van Financiën

Aan het slot van de Troonrede had de koning expliciet aandacht voor preventie en de mentale gezondheid van jongeren, waarbij hij de prestatiedruk in de samenleving benadrukte. Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz: “Goed dat de jongeren in beeld zijn van dit kabinet en we zijn nieuwsgierig hoe het kabinet dit aan gaat pakken, zowel financieel als waar het gaat om activiteiten.” De sector vindt het overigens ook belangrijk dat het werken aan een mentaal gezonder Nederland prominent op de agenda staat voor alle volwassenen.

In de Troonrede stond de koning regelmatig stil bij de bestaanszekerheid en armoedebestrijding. Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz: “Dat is ook vanuit het oogpunt van de ggz belangrijk. Bestaansonzekerheid is heel ingrijpend; problemen in de financiële situatie hebben ook gevolgen op sociale relaties, woonmogelijkheden, lichamelijke en psychische gezondheid, werk en activiteiten.”

Volgens Peetoom is het duidelijk dat als de samenleving op de huidige voet doorgaat, steeds meer mensen mentaal vast zullen lopen. “Mentale gezondheid moet daarom in de besluitvorming van alle beleidsdomeinen meegewogen worden. Denk aan partijen in de schuldhulpverlening, werk en inkomen, onderwijs en huisvesting. Daar kunnen we niet meer mee wachten en dáár moet de overheid nu serieus werk van gaan maken. We zijn dan ook heel benieuwd naar de plannen van het kabinet.”

‘Budget groeide met 11%, aantal mensen met psychische problemen met 53%’

Uit het jongste onderzoek Nemesis van het Trimbosinstituut blijkt dat 3,3 miljoen Nederlanders in het afgelopen jaar een psychische aandoening heeft gehad. Dat zijn 1 op de 4 volwassen. Twaalf jaar geleden ging het om minder dan 1 op de 5. Uit het onderzoek ‘Ggz uit de knel’ van hetzelfde instituut becijferden de onderzoekers dat tussen 2009 en 2021 het ggz-budget groeide met 11 procent, terwijl het aantal mensen dat psychische stoornissen ontwikkelde in dezelfde periode met 53 procent steeg. Peetoom: “Het is bij zo’n stijgende zorgvraag eigenlijk al een wonder dat de wachttijden niet nog sneller zijn gestegen. De samenleving is voor veel mensen door toenemende individualisering, druk op de bestaanszekerheid en prestatiedruk heel ingewikkeld geworden. We zullen het met elkaar anders moeten gaan doen én meer moeten gaan inzetten op de veerkracht van mensen, bijvoorbeeld door te investeren in steun-netwerken in de buurt, zodat de zorg toegankelijk blijft voor de mensen die het echt nodig hebben.”