Naar homepage
Social media templates

‘Neem maatschappelijke opbrengsten van preventie en mentale gezondheid mee in doorrekeningen’

Publicatiedatum

Branchevereniging de Nederlandse ggz is teleurgesteld dat het Centraal Planbureau bij de doorrekeningen van de partijprogramma’s niet de maatschappelijke opbrengsten heeft meegenomen, maar alleen de kosten van de investeringen in preventie en het bevorderen van (mentale) gezondheid. Voorzitter Ruth Peetoom: “Heel teleurstellend."

"Door inzet op het versterken van mentale gezondheid en preventie niet goed mee te nemen in de doorrekeningen, lijkt het dan makkelijk ‘verdiend’ om in de kosten van preventie en gezondheidsbevordering te gaan snijden. Terwijl elke euro die je hieraan uitgeeft, dubbel en dwars wordt terugverdiend. Laten de politieke partijen zich dat realiseren.”

Inzet op preventie en mentale gezondheid loont

Het huidige kabinet trekt al minder geld uit voor preventie en gezondheidsbevordering. Dit loopt de komende jaren terug tot een miljard minder in 2028. Voor het versterken van mentale gezondheid is €3,5 miljoen beschikbaar. Als je dat wegzet tegenover de 111 miljard die totaal aan zorg wordt uitgegeven is dat erg mager, aldus Peetoom. Nederland gezonder maken, is namelijk een win-winsituatie, stelt ze. “De kwaliteit van leven van mensen zelf gaat er op vooruit. Maar investeren in gezondheid, zowel fysiek als mentaal, is ook goed voor de economie. Psychische klachten bijvoorbeeld, zijn een belangrijke veroorzaker van langdurig verzuim. Ruim een derde van het langdurig verzuim heeft een psychische achtergrond. Medewerkers verzuimen 8% als gevolg van psychische klachten, overspannenheid en burn-out. Het aantal verzuimdagen als gevolg van psychische klachten is hoog, gemiddeld bijna 57 dagen. Als je dan uitrekent dat één verzuimdag gemiddeld 250 euro kost, is snel duidelijk dat inzet op preventie en het versterken van mentale gezondheid loont.” Peetoom voegt toe: “En dan heb ik het nog niet over hoe goed minder verzuim helpt bij de huidige personeelstekorten.”

Neem niet alleen de kosten mee

Niet enkel de effecten van voorkomen uitval, maar ook hogere belastinginkomsten, minder uitgaven aan uitkeringen, langer participeren als mantelzorger en verbeterde sociale cohesie zijn maatschappelijke baten die uit preventie en gezondheidsbevordering voortvloeien. “Die worden nu niet meegenomen in de doorrekeningen.” Daarom roept de Nederlandse ggz het Centraal Planbureau op de baten van keuzes in partijprogramma’s en beleid gericht op preventie én het bevorderen van gezonde leefstijl goed te berekenen. “Dus naast de kosten, ook meenemen wat het ons allemaal op de langere termijn oplevert.”