Naar homepage
Miljoenennota

De Nederlandse ggz presenteert Prinsjesdaganalyse 2023-2024

Publicatiedatum

Beeld: © Ministerie van Financiën / Martijn Beekman

Prinsjesdag 2023 werd -net als Prinsjesdag 2021- als ‘beleidsluw’ bestempeld vanwege de demissionaire status van het kabinet. Daardoor is er weinig nieuw beleid in de stukken te vinden. Desalniettemin bieden de troonrede, de Miljoenennota, de Rijksbegrotingen, de Macro Economische Verkenning en hun bijlagen weer stof tot nadenken. Met deze Prinsjesdaganalyse biedt de Nederlandse ggz een overzicht van voor de sector relevante zaken.

Campagneretoriek

Prinsjesdag viel tevens aan de vooravond van de verkiezingsperiode (die zijn 22 november 2023), waardoor politieke partijen al in de campagnestand staan. Belangrijkste thema van de troonrede was ‘bestaanszekerheid’, een onderwerp waarop het demissionaire kabinet nog wel beleid heeft gevormd om armoedeval te voorkomen. Ook de Algemene Politieke Beschouwingen kregen wat meer het karakter van een verkiezingsdebat.

Belangrijkste signaleringen voor de ggz

Lees de volledige analyse. Maar enkele punten lichten we eruit:

  • Het kabinet trekt minder geld uit voor preventie en gezondheidsbevordering. Dit loopt de komende jaren terug tot een miljard minder in 2028. Dat is jammer, want we willen de beweging maken van zorg naar gezondheid. Dat helpt mentale problematiek te voorkomen. Daar is preventie hard voor nodig.
  • Voor het versterken van mentale gezondheid is €3,5 miljoen beschikbaar. Als je dat wegzet tegenover de 111 miljard die totaal aan zorg wordt uitgegeven is dat erg mager. Mentale gezondheid moet dan ook meer gaan leven bij alle ministeries in ál het beleid.
  • Rondom de jeugdhulp geen nieuw beleid. Er wordt hard gewerkt aan implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd, maar er hangt nog steeds een bezuiniging van €1 miljard boven het hoofd de komende jaren.
  • De loonkloof tussen de zorg en andere sectoren wordt niet gedicht. Die is zelf verder toegenomen de afgelopen jaren. De SER adviseerde twee jaar geleden al die kloof te verkleinen, maar ook deze Prinsjesdag wordt daar niets mee gedaan. Dat is teleurstellend. Waardering in loon is van belang om broodnodige zorgcollega’s aan te trekken en te behouden.
  • In de VWS-begroting staat €14,1 miljoen voor verduurzaming in de zorg. Erg belangrijk omdat de zorg voor 7% van de voetafdruk verantwoordelijk is. Wij staan daarom achter de Green Deal Duurzame Zorg. Maar 14 miljoen is veel te weinig. Tussen de 1,6 tot 3,4 miljard is nodig als investering om verduurzaming in de zorg op gang te brengen.

Begrotingsbehandeling

De Tweede Kamer besluit de komende weken welke begrotingsonderdelen de ‘oude Tweede Kamer’-leden nog gaan behandelen, en welke onderdelen pas door nieuw gekozen Kamerleden in het najaar worden behandeld.