Naar homepage
Uitreiking FWG Trendrapport GGZ 15 mei 2023

FWG onderzocht trends en ontwikkelingen in ggz

Publicatiedatum

Stichting FWG heeft de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de ggz-zorg onderzocht. De Nederlandse ggz-voorzitter Ruth Peetoom nam samen met Elfi Rookhuizen (Chief Nursing Officer Arkin), Sam Schoch (bestuurder GGZ Rivierduinen) Marcel Krijgsheld (NZa), Heleen Wadman (oprichter InBegrepen en ervaringsdeskundige ggz) en Gijs Coppens (OpenUp en iPractice) het eerste exemplaar in ontvangst. Peetoom: “Mooi dat dit rapport ook ingaat op de mensen die werken in de ggz. Dat is onderscheidend ten opzichte van andere rapporten over de ggz.”

Het rapport richt zich op vakinhoudelijke ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, op de organisatie van de zorg, de toenemende zorgvraag, beperkte capaciteit en hoe die zaken op elkaar ingrijpen en welke impact dat heeft op het werken in de sector.

‘Investeer in mentale gezondheid’

De onderzoekers beschrijven niet alleen de trends en ontwikkelingen maar delen ook hun vragen en gedachten in een apart hoofdstuk. Zij zien dat ‘de toenemende druk op de ggz mede wordt veroorzaakt door brede, maatschappelijke problemen. De toenemende (kansen)ongelijkheid, de klimaatcrisis, corona, bestaansonzekerheid, de woningnood, de opvang van migranten, het maakbaarheidsideaal en prestatiedruk: ze hebben allemaal hun weerslag op de psychische gezondheid van mensen. En daardoor komt er steeds meer op het bordje van de ggz terecht. We zien dan ook allerlei initiatieven die zich richten op een brede benadering en aanpak. Denk aan samenwerking met het sociaal domein, de opkomst van netwerkzorg en de groei van laagdrempelige, online zelfzorg. Een brede maatschappelijke coalitie roept op om fors te investeren in de mentale gezondheid van de bevolking van jong tot oud, in de hoop dat meer veerkracht de instroom in de ggz vermindert.

Het trendrapport raakt aan inzichten die ook uit het Trimbos-rapport ‘ggz uit de knel’ naar voren kwamen. Deze inzichten uit onderzoek onderstrepen de koers die de Nederlandse ggz heeft ingezet in het Integraal Zorgakkoord en de beweging van zorg naar (mentale) gezondheid.

Meer lezen?

Het FWG Trendrapport GGZ maakt deel uit van een reeks rapporten waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen per zorgbranche worden geschetst. Het FWG Trendrapport GGZ is kosteloos te bestellen of te downloaden via www.fwg.nl/trendrapportGGZ. Eerder verschenen het trendrapport over de VVT en over de gehandicaptenzorg. Het volgende trendrapport van FWG richt zich op trends in de ziekenhuisbranche.