Naar homepage
Geschillencommissie

Geschillencommissie sociaal domein start

Publicatiedatum

Vandaag start de geschillencommissie Sociaal Domein. Deze commissie behandelt geschillen tussen gemeenten en zorgaanbieders, met name op het gebied van inkoop en (de uitvoering van) contracten op het gebied van Jeugd en Wmo.

Over geschillencommissie

De geschillencommissie is onafhankelijk. Het is een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter, en draagt daarmee bij aan het behoud van de samenwerkingsrelatie en de continuïteit van de zorg. De uitspraken van de commissie zijn bindend, dat wil zeggen dat beide partijen zich eraan moeten houden. Dit brengt snel duidelijkheid.

Afhankelijk van de inhoud van het geschil zijn er twee subcommissies:
1. Inkoop Jeugdwet en Wmo
2. Woonplaatsbeginsel en Toegang

Continuïteit jeugdzorg

In het convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’ (2021) zijn verschillende maatregelen afgesproken die de toegang tot en de continuïteit van de jeugdzorg moeten waarborgen. Wanneer de relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders hapert, kan die continuïteit in het gedrang komen. Een snelle, laagdrempelige en deskundige geschillenbeslechting kan dan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de gang naar de rechter. Het draagt eraan bij dat jeugdigen de ondersteuning en zorg blijven krijgen wanneer dat nodig is.

Deze partijen nemen deel aan de geschillencommissie

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
  • Jeugdzorg Nederland
  • de Nederlandse ggz
  • Valente

Meer informatie vind je op de website van de geschillencommissie.