Naar homepage
IZA

Ggz en het Integraal Zorgakkoord: een stand van zaken

Publicatiedatum

Op woensdag 11 oktober zal de Vaste Kamercommissie voor VWS met minister Kuipers, minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen in gesprek gaan over het Integraal Zorgakkoord (IZA). Centraal in dit debat staat de voortgang. In het akkoord heeft de zorgsector rondom de zorgverzekeringswet namelijk afspraken gemaakt over meerdere jaren. Daarbij zijn thema’s als de arbeidsmarkt, passende zorg en digitalisering aan de orde.

Volg het volledige debat op 11 oktober via deze link. Er is een kleine mogelijkheid dat de Tweede Kamer een plenair debat over dit onderwerp gaat houden. In dat geval vervalt dit commissiedebat

Brief

Om Kamerleden te helpen het debat voor te breiden, schreef de Nederlandse ggz een brief met de stand van zaken. In de brief laat de branchevereniging zien waarom het IZA van belang is, welke acties er momenteel lopen binnen de sector en tenslotte welke randvoorwaarden van belang zijn voor het slagen van het akkoord.

Een toegankelijke ggz

Het debat gaat over het IZA in de brede zin, dus over veel meer zorgvormen dan enkel ggz. Voor de ggz-sector zijn de afspraken binnen het IZA van belang omdat ze helpen voorkomen dat maatschappelijke problemen zich verergeren tot een punt dat (medische) ggz nodig is. Door via een verkennend gesprek bijvoorbeeld de hulpvraag te koppelen aan de juiste vorm van steun. Daardoor helpt het IZA de druk op de instroom van ggz te verlagen. Ook zijn er afspraken over het in kaart brengen en beschermen van cruciale ggz en over een aantrekkelijker arbeidsmarkt.

De Nederlandse ggz volgt dit debat en zal daarover een verslag op de site publiceren.