Naar homepage
Veldafspraken ZPM ondertekend

Goed nieuws: ook huisartsen tekenen Integraal Zorgakkoord

Publicatiedatum

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft dinsdagavond besloten het Integraal Zorgakkoord te tekenen. “Goed nieuws dat de LHV ook aan boord is. De huisartsen hebben een cruciale rol om samen met de andere partijen de doelstellingen van dit akkoord te kunnen realiseren, dus heel fijn dat ook zij dit akkoord ondertekenen,” aldus Stephan Valk, onderhandelaar en bestuurslid van de Nederlandse ggz.

Valk: “We verwachten dat we nu goed van start kunnen gaan met onze samenwerking en met elkaar mooie ontwikkelingen gaan realiseren.”

Ggz toegankelijk houden

Het Integraal Zorgakkoord geeft concrete ambities en mogelijkheden om de geestelijke gezondheidszorg, net als de andere zorg, in Nederland toegankelijk te maken en te houden. Dit is een grote ambitie die we met de hele zorg willen bereiken. Om dit te bereiken gaan we intensiever samenwerken met de huisartsen en de gemeenten. Samen kijken we met welke hulp mensen met mentale problemen het best geholpen zijn. Dat hoeft niet altijd de ggz te zijn. Soms hebben mensen meer aan hulp van wijkteams, schuldhulpverleners, mensen in het buurthuis, welzijnsmedewerkers, of aan leefstijlinterventies.

Inspirerend werkklimaat

Daarnaast is het noodzakelijk om de cruciale zorg in de regio goed te positioneren en zo te financieren, dat er een inspirerend werkklimaat is. Een klimaat waarin voldoende professionals willen blijven werken, ook op de teams en afdelingen waarin cliënten met een complexe zorgvraag worden behandeld.