Naar homepage
GZ psycholoog

Helder onvermurwbaar wat betreft capaciteit GZ-psycholoog

Publicatiedatum

Op woensdag 27 september debatteerde de Tweede Kamer met demissionair minister Helder over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Dit commissiedebat gaat door mede omdat de Kamerleden dit dossier als urgent en niet-controversieel hebben bestempeld. Aan de orde kwamen onderwerpen als administratielast, agressie tegen zorgpersoneel en de Covid-regeling voor medewerkers. Voor de ggz specifiek kwam de keuze van Helder om niet het advies van het capaciteitsorgaan te volgen op het gebied van opleidingsplekken voor GZ-psychologen aan de orde.

Kijk het debat terug.

Geen verrassingen

Het onderwerp van het debat mocht dan urgent zijn, verrassend was de inhoud niet. Kamerleden en de minister wijzen net als in voorgaande debatten bijvoorbeeld op het belang van de reductie van administatielast, wisselen uit dat het een veelkoppig monster is, en raken bekende programma’s als ‘(Ont)Regel de zorg en afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan als wegen om tot reductie te komen. Ook digitalisering, taakherschikking, het aantrekkelijker maken van in loondienst werken ten opzichte van als ZZP’er werken en weerstand tegen Private Equity in de zorg zijn bekende onderdelen van dit debat. Door met een lijst acties te komen vroeg de VVD aandacht voor veiligheid en agressie, maar ook op dat vlak zijn acties door het kabinet al in voorbereiding. Jimmy Dijk vroeg nog aandacht voor de loonkloof tussen werknemers in de zorgsector en andere sectoren, maar uit de Miljoenennota weten we dat het demissionaire kabinet niet voornemens is die kloof te dichten.

Geen extra opleidingscapaciteit

De Kamerleden Jacqueline van den Hil (VVD) en Rens Raemakers (D66) vroegen de demissionair minister waarom ze het advies van het capaciteitsorgaan over opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen niet volgde. Het orgaan adviseerde jaarlijks 1885 opleidingsplaatsen, de demissionair minister kiest voor het scenario met 965 plekken. Haar uitleg daarbij, namelijk dat ze niet het voorkeurscenario van het capaciteitsorgaan volgde maar wel het scenario dat recht doet aan de stijgende zorgvraag, was ook reeds bekend uit een schriftelijke ronde. Raemakers probeerde te kijken of de minister dan niet met enkele honderden plekken wilde opplussen, maar Helder bleek onvermurwbaar. De ggz vindt dit teleurstellend omdat er nood is aan meer regiebehandelaren, hun taken kunnen -ook met inzet van taakherschikking zoals in IZA afgesproken- niet voldoende door andere functies worden overgenomen.

Toezeggingen en tweeminutendebat

De demissionair minister heeft enkele toezeggingen gedaan:

  • De minister van J&V zal de Tweede Kamer binnenkort nader informeren over het taakstrafverbod voor agressieplegers tegen zorgmedewerkers.
  • De minister zal de Tweede Kamer voor het eind van het jaar informeren over het verminderen van de administratieve lasten in de zorg.
  • De minister stuurt deze week de brief over de pauzeknop regeldruk.
  • De minister zal in de IZA-voortgangsbrief voor het einde van het jaar aangeven hoe de motie-Van den Berg (CDA) en Agema (PVV) over eenduidigheid van vraagstellingen aan zorgaanbieders wordt uitgevoerd.
  • De minister zal de Tweede Kamer in oktober 2023 op de hoogte stellen van het besluit rond de spoedeisende hulparts als medisch specialist.
  • De minister stuurt de Tweede Kamer nog voor de begrotingsbehandeling een brief over de salarisverschillen tussen artsen in opleiding bij de SBOH en die binnen het ziekenhuis.
  • De minister geleid de vragen over Intravacc door aan minister Kuipers (VWS).

Er volgt nog een tweeminutendebat, aangevraagd door Agema (PVV). De Nederlandse ggz zal dit dossier blijven volgen.