Naar homepage
Binnenhof in de avond i Stock 174749443

IZA-partijen: ‘Zet zorguitdagingen niet in de ijskast’

Publicatiedatum

De politiek moet ondanks de val van het kabinet de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) blijven steunen. Die oproep doen alle ondertekenaars en betrokken overheidspartijen bij het IZA vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De uitdagingen in de zorg zijn volgens betrokkenen te groot om in de ijskast te zetten.

Toegankelijk en betaalbaar

Burgers en patiënten moeten weten op welke zorg ze kunnen rekenen, stellen de gezamenlijke partijen in een verklaring. Volgens de zorgpartijen en betrokken overheidspartijen staat Nederland voor de urgente uitdaging om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Van platteland tot stad, voor jong tot oud en voor ieders portemonnee. Iedereen in Nederland heeft goede passende zorg nodig. De partijen stellen dat de noodzakelijke transformaties in de zorg, zoals preventie, verkleinen van gezondheidsverschillen, duurzaamheid, arbeidsmarkt en betere gegevensuitwisseling alleen van de grond komen met politieke steun. De urgentie om samen te blijven werken aan de toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheid en zorg is erg groot. Burgers en patiënten moeten weten op welke zorg ze kunnen rekenen.