Naar homepage
Drie jongeren met telefoon buiten

Nationale Jeugdraad consulteert jongeren op Hervormingsagenda Jeugd

Publicatiedatum

Tussen juni en oktober 2023 heeft de Nationale Jeugdraad (NJR) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Hervormingsagenda Jeugd getoetst aan de leefwereld van jongeren. De NJR heeft daartoe 648 jongeren in de leeftijd van 12 tot 29 jaar gesproken via een vragenlijst en dialoogsessies. De consultatie heeft zich gericht op de paragrafen die betrekking hebben op reikwijdte, de verbinding tussen jeugdhulp en aanpalende domeinen, lokale teams en toegang en het terugdringen van residentiële zorg.

Stem van jongeren is belangrijk

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn blij met het uitgebreide en waardevolle rapport en herkennen zich in veel conclusies. De Hervormingsagenda gaat over jongeren en daarom is het van groot belang dat er ook naar hen geluisterd wordt. Het is belangrijk dat de conclusies uit het rapport worden meegenomen in de uitwerking en implementatie van maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd.

Belangrijke conclusies en adviezen die wij delen zijn:

  • Maak keuzes vanuit het belang van kwalitatief goede zorg, niet vanuit financiële overwegingen.
  • Zorg voor een integrale aanpak van hulpverlening binnen gezinnen en verbinding tussen jeugdhulp en volwassen-ggz.
  • Versoepel de leeftijdsgrens (18 jaar) voor jeugdhulp.
  • Verhoog de bekendheid van lokale teams onder jongeren en biedt jongeren proactief hulp aan, via lokale teams, docenten en huisartsen.
  • Houd rekening met de zorgen van ouders rondom bestaanszekerheid.
  • Ernstige problematiek? Dat is wanneer jongeren worden geraakt in hun dagelijks functioneren.
  • Laat afspraken over sturing op trajectduur nooit leiden tot te vroeg stopzetten van hulp.

Ga naar het rapport Jongerenperspectief op de Hervormingsagenda Jeugd