Naar homepage
Noodkreet zorgsector om dreigende stop vastgoedinvesteringen

Noodkreet zorgsector om dreigende stop vastgoedinvesteringen

Publicatiedatum

Door oplopende kosten en bezuinigingen van de overheid kan de zorgsector de noodzakelijke vastgoedopgaven niet meer realiseren. Er dreigt een investeringsstop, waardoor 50.000 zorgeenheden op termijn zullen verdwijnen. Om het tij te keren verstuurden de zorgorganisaties vandaag een noodkreet, vastgelegd in het manifest ‘Opgave zorgvastgoed haalbaar houden’ naar de leden van de Vaste Kamercommissie VWS.

De zorgsector staat met haar partners voor de enorme opgave om te komen tot vastgoed dat betaalbaar en duurzaam is. Het gaat om:

  • De vernieuwing van gebouwen, zodat ze voldoen aan de bouweisen en woonwensen van ouderen met een zorgvraag, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met een psychische aandoening.
  • De aanpassing van gebouwen, zodat ze beter zijn ingericht op de steeds zwaardere zorgvraag van ouderen, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met een psychische aandoening.
  • De verduurzaming van gebouwen.

Daar bovenop moeten nieuwe zorgeenheden gerealiseerd worden.

Daling investeringscapaciteit met 5 miljard euro

De overheid is van plan om ongeveer 8% te bezuinigen op de bekostiging van zorgvastgoed (de normatieve huisvestingscomponent). Daarnaast scheppen de zorgkantoren geen duidelijkheid over een extra korting die in de lucht hangt. In combinatie met de toenemende kosten door hogere bouwkosten, oplopende rentes en strengere bouweisen daalt de investeringscapaciteit van zorgorganisaties met ongeveer 5 miljard euro. Daardoor kunnen voor pakweg 50.000 mensen geen woongelegenheden meer gerealiseerd worden.

Aanpak langs vier lijnen

Het is onder deze omstandigheden voor zorginstellingen niet meer mogelijk vastgoedpartners te vinden om mee samen te werken, zoals beleggers en corporaties. De businesscase is niet meer sluitend te maken. Een investeringsstop dreigt. Dat is de reden dat de gezamenlijke zorgorganisaties in het manifest ‘Opgave zorgvastgoed haalbaar houden’ pleiten voor een aan aanpak van de bekostiging langs vier lijnen:

  1. Compensatie voor de gestegen bouwprijzen.
  2. Inpassen van huursituaties in de bekostigingssystematiek, zodat samenwerking met beleggers en corporaties mogelijk blijft.
  3. Compensatie voor huisvesting voor mensen met een zwaardere zorgvraag.
  4. Toezegging van zorgkantoren dat kortingen op de bekostiging van zorgvastgoed structureel niet aan de orde zijn.

De zorgorganisaties menen dat dit snel te realiseren is. Deze aanpak stelt de zorgorganisaties in staat om samen met hun partners te voldoen aan de enorme vastgoedopgave.