Naar homepage
Tweede Kamer

Paper over Hervormingsagenda Jeugd voor rondetafel in Tweede Kamer

Publicatiedatum

Na meer dan een jaar overleg zitten er afspraken aan te komen voor verbetering van de jeugdhulp in Nederland. Momenteel leggen brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) de ‘Hervormingsagenda Jeugd’ met een positief advies voor aan hun achterban. De achterbanraadplegingen bij de betrokken partijen lopen tot half juni.

Rondetafelgesprek met Ellis ter Beek

Op 19 juni 2023 zal de Tweede Kamer van 13:00 tot 17:00 uur een rondetafelgesprek houden over deze op handen zijnde agenda. In het blokje ‘professionals’ (van ongeveer 15:00 tot 16:00 uur) zal, mede namens de Nederlandse ggz, behandelend orthopedagoog generalist Ellis ter Beek aanschuiven. Zij is daarnaast zorginhoudelijk regiodirecteur van Accare Overijssel.

Paper

Het rondetafelgesprek wordt in vier blokken gehouden: (ex)cliënten en ouders, zorgaanbieders, professionals en gemeenten krijgen zo de kans om Kamerleden hun zienswijze te geven. Deelnemers aan de rondetafel worden vooraf gevraagd hun visie te delen via position papers.

Lees de position paper die Ellis ter Beek namens de Nederlandse ggz heeft ingediend.

Positief maar met wat zorgen

De hoofdlijn van de paper is dat de Hervormingsagenda Jeugd een belangrijke en noodzakelijke stap voorwaarts is naar verbetering van het jeugdhulpstelsel. Wel wijst de paper op zorgen over de financiering, de vrijblijvendheid van afspraken, het nog steeds grote aantal inkoopregio’s en uitdagingen om toezicht goed in te richten. Deze zaken zullen tijdens het rondetafelgesprek ook aan de orde komen.

Heb je interesse het -openbare- rondetafelgesprek live te volgen? Dat kan fysiek in de Tweede Kamer óf online via de site.