Naar homepage
Regeldruk

RVS rapport zet regeldruk hoger op de agenda

Publicatiedatum

Het gisteren verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) Is dit wel verantwoord? Hoe de zorg betekenisvol rekenschap af kan leggen in tijden van transitie geeft een heldere inkijk in het huidige en complexe verantwoordingssysteem. De raad is van mening dat alle partijen kunnen en moeten bijdragen aan de noodzakelijke omslag. De RVS gaat daarbij uit van een vermindering van administratieve lasten van 50% in 5 jaar. Om dit in de praktijk te organiseren, moet VWS hier een regierol in vervullen.

Ruth Peetoom, voorzitter van branche- en netwerkvereniging de Nederlandse ggz: ‘Onze leden ervaren hoge regeldruk. De zorgprofessionals besteden de tijd die zij nu aan administratie kwijt zijn natuurlijk liever aan de cliënt/patiënt. De aanbevelingen in het rapport zijn ambitieus, als die daadwerkelijk worden uitgevoerd, gaat het ons echt helpen. Minder regeldruk leidt tot meer werkplezier en wij willen niets liever dan dat zorgmedewerkers in de sector blijven.’

In het rapport staan concrete handvatten wat moet leiden naar een omslag van risico’s vermijden en kosten beheersen naar de essentie: focus op de maatschappelijke opgaven, gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en een slimmere inrichting van het verantwoordingsproces. Dit sluit ook aan bij de IZA-afspraken om de huidige administratieve lastendruk te vereenvoudigen. Ruth Peetoom: ‘We zijn blij dat het nu op ieders agenda komt te staan, en laten we het nu ook goed handen en voeten geven.’