Naar homepage
Leefbaarheid is méér dan veiligheid

Valente, Sociaal Werk Nederland en de Nederlandse ggz: leefbaarheid is méér dan veiligheid

Publicatiedatum

Het beleid van minister De Jonge voor leefbare wijken is momenteel te eenzijdig gericht op woningbouw en veiligheid. Dat stellen Valente, Sociaal Werk Nederland en de Nederlandse ggz in een gezamenlijke brief aan Kamerleden ten voorbereiding op het commissiedebat leefbaarheid en veiligheid op 7 juni. De brancheverenigingen missen een integrale insteek. Met daarbij onderwijs, zorg, welzijnswerk en vroegsignalering, talentontwikkeling en positieve gezondheid.

Interdepartementale afstemming
Volgens de branches is afstemming tussen ministeries nodig. Zodat enkele concrete zaken kunnen worden opgepakt. Denk daarbij aan goede maatschappelijke en sociale voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen, flexibel op -of af- te schalen ambulante specialistische zorg en ondersteuning en een focus terug op de woon-zorgprestaties door gemeenten, woningbouwcorporaties, huurverenigingen en zorgaanbieders.

Samenwerken om gezondheidsverschillen terug te dringen
De leefbaarheid in steeds meer wijken staat onder druk, deels omdat de gezondheidsverschillen toenemen en daarmee de zorgvraag in kwetsbare wijken ook. Valente, Sociaal Werk Nederland en de Nederlandse ggz waarschuwen op een focus op enkel de aller kwetsbaarste wijken in het land. Ze wijzen erop dat veel wijken aandacht behoeven en vragen om verbreding van programma’s. Gebiedsgerichte financiering zou kunnen helpen om domeinoverstijgend projecten die aan leefbaarheid bijdragen te ondersteunen.

Het commissiedebat is op 7 juni van 13:00 tot 17:00 en Is live te volgen (ook digitaal).