Naar homepage
Rechter met hamer

Zeven leden starten rechtszaak voor keuzevrijheid Wlz-cliënten

Publicatiedatum

Zeven leden van de Nederlandse ggz stappen naar de rechter vanwege het Wlz-inkoopbeleid van zorgkantoor CZ. CZ heeft namelijk besloten de cliënten met een Wlz-indicatie die beschermd wonen bij een geïntegreerde ggz-aanbieder voortaan alleen nog integraal te bekostigen. Hierdoor wordt de keuzevrijheid van deze cliënten ernstig beperkt en worden zorgaanbieders opgezadeld met hoge administratieve lasten.

Voor cliënten die beschermd wonen bij een niet geïntegreerde ggz-aanbieder blijft de eerstelijnszorg gewoon onder de Zvw vallen; zij kunnen dus zelf hulpverleners zoals de huisarts en fysiotherapeut, blijven kiezen. Cliënten bij geïntegreerde ggz-aanbieders kunnen dat straks niet meer. Dit vinden Emergis, Parnassia Groep, GGZ WNB, GGzE, GGz Breburg, GGZ Oost Brabant en Mondriaan niet terecht en daarom maken zij de gang naar de rechter.

Alternatief: honderden contracten eerstelijns

Als de keuze van CZ stand houdt en deze zeven leden de mensen die bij hen beschermd wonen ook de keuzevrijheid willen geven, betekent dit dat zij jaarlijks honderden eerstelijnszorgaanbieders moeten gaan contracteren. Dit betekent een permanent administratieve lastenverzwaring en is niet haalbaar voor 2024.

Bovendien is dit volgens deze zeven leden tegen het beleid van het ministerie van VWS en de beleidsregels en regelingen van de NZa. Bij het afdwingen van de overgang van modulaire naar geïntegreerde bekostiging per 2024 schendt CZ zowel de Beleidsregel normenkader Wlz als de Regeling zorginkoop Wlz.

Donderdag 20 juli dient het kort geding.