Naar homepage
Binnenhof met mensen

Grote zorgen Tweede Kamer over (online) kansspelen

Publicatiedatum

Op 7 maart debatteerde de Tweede Kamer met minister Weerwind (J&V) over kansspelen. Een onderwerp waarop de Nederlandse ggz samen met partners Verslavingskunde Nederland en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland nauw optrekt. Zeker sinds het openstellen van de online kansspelmarkt in 2021, waarbij vaak gewaarschuwd is voor risico’s op problematisch gokken en verslaving.

Ga naar het volledige debat en stenogram.

Inbreng per brief

Verslavingskunde Nederland, de Nederlandse ggz en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland schreven samen een brief met inbreng aan de Kamer. Daarin sluiten ze onder meer aan bij de Nationaal Rapporteur Verslavingen die zorgen over problematisch gokken uit en ook adviezen heeft opgesteld over online kansspelen. In de brief vragen de organisaties om meer preventie, het beter meten van gok-gerelateerde schade, een interdepartementale aanpak, het aanscherpen van beleidsregels voor verantwoord spelen en het verder aan banden leggen van reclame en sportsponsoring.

Lobbybrief in 60 seconden

Blootstelling reclame

Diverse Kamerleden geven tijdens het debat aan de zorgen te delen. Te veel blootstelling aan gokreclames drijven jong én oud richting online spelen waar risico’s aan kleven. Hoewel de geest van de wet was om mensen van illegaal naar legaal aanbod te bewegen, is het daadwerkelijke effect een forse groei geweest (ongeveer +563.000) van het aantal spelers. Weerwind heeft, mede op aansporen van de Tweede Kamer, maatregelen genomen om ongerichte (algemene, niet op doelgroep te onderscheiden) reclame te stoppen. Maar reclame is niet van de ene op de andere dag van de buis. Bestaande contracten moeten worden afgebouwd. Van een algeheel reclameverbod moet Weerwind bovendien niets weten, omdat hij van illegaal naar legaal aanbod wil blijven sturen. Wat betreft sportsponsoring door de gokbranche wil de minister niet versnellen, omdat dit te snel grote financiële gevolgen voor sportclubs zou hebben.

Dweilen met de kraan open

Bij het opstellen van de wet Kanspelen Op Afstand (KOA) is wel nagedacht over preventie van risico’s, maar onvoldoende, zo klinkt het in het debat. Zo twijfelt ook een deel van de Kamer eraan of de gokbranche zelf voldoende effectieve preventiemaatregelen neemt. De vraag is of voldoende aan de ‘zorgplicht’ wordt voldaan. Denk aan speellimieten instellen, actiever op risico’s wijzen en ook naar steun of hulpmogelijkheden wijzen. Een wetsevaluatie van de wet vindt momenteel plaats, maar in de tussentijd is het zoals Kamerlid Bikker (CU) noemt ‘dweilen met de kraan open’.

Wetsevaluatie

Minister Weerwind gaat overigens in veel van de zorgen een eind mee, maar hecht aan een zorgvuldig evaluatieproces, waarmee het nemen van actie op kortere termijn volgens hem niet te verenigen is. De Nederlandse ggz is het met meerdere Kamerleden eens die stellen dat de minister de evaluatie niet moet afwachten en nu al moet kijken welke acties in te zetten zijn om verdere gok-gerelateerde schade te voorkomen.

Toezeggingen en tweeminutendebat

Er is een tweeminutendebat aangevraagd door Kamerlid Helder (BBB). Dat betekent dat er nog moties worden ingediend naar aanleiding van dit debat.

Verder zijn enkele toezeggingen gedaan:

  • Minister Weerwind stuurt voor de zomer een brief met daarin een tijdpad voor uitvoering van motie Bikker (CU) over een overkoepelende speellimiet;
  • Minister Weerwind stuurt een brief over rechterlijke uitspraken over online kansspelvergunningen en inconsistent beleid. Er volgt een contourenschets voor de zomer;
  • Minister Weerwind komt de tweede helft van april met een brief over matchfixing.

De Nederlandse ggz zal het inbrengen van -en stemmingen over- moties met interesse volgen.