Naar homepage
Header website

HIC Johannesbos en Alexander Moens beloond op Congres Voorkomen van verplichte zorg

Publicatiedatum

Verplichte zorg, in welke vorm dan ook, schuurt met waar wij als hulp- en dienstverleners voor staan. Laat staan wat het effect is voor iemand die het opgelegd krijgt. De coalitie Voorkomen verplichte zorg zet zich in voor het terugdringen van verplichte zorg, onder meer door het toekennen van twee awards: de Bewogen Deuren Award en de Johannes van Duurenprijs. De prijzen werden uitgereikt tijdens het Congres Voorkomen van verplichte zorg op 13 juni 2024.

HIC Johannesbos van GGz Centraal wint de Bewogen Deuren Award

De Bewogen Deuren Award is gewonnen door het team van HIC Johannesbos van GGz Centraal. Het team werkt inmiddels meer dan 500 dagen zonder inzet van separatie of verblijf in de extra beveiligde kamer (EBK). Een prachtig en concreet resultaat van een heldere visie, teamwork en continue reflectie op het eigen handelen.

Winnaar Bewogen Deuren Award

Dit resultaat bereikten ze door onder andere het stap voor stap introduceren van gastvrije zorg, de inzet van het zorgafstemmingsgesprek (ZAG), de-escalerend werken (ART), het opschalen van zorg als dat nodig is om 1 op 1 of 2/3 op 1 te kunnen begeleiden, het betrekken van naasten en 100% aanwezigheid op de groep (afschaffen kantoorruimtes).

Teamleider Hetty Hop ontving de prijs uit handen van Alex de Ridder, lid raad van bestuur GGz Breburg. Hetty: “Een mooie opsteker voor ons fantastische team dat 24 uur per dag klaarstaat voor de cliënten en voor elkaar. Het is ons gelukt om beheersen om te zetten naar meebewegen. Dat kan alleen met behandelaren die hun nek durven uit te steken en wanneer je samen buiten de gebaande paden durft te denken en te doen.”

Alexander Moens van Forensische Psychiatrische Kliniek Assen (GGz Drenthe) wint de Johannes van Duurenprijs

De Johannes van Duurenprijs is gewonnen door verpleegkundige Alexander Moens. Als teamleider van de Forensische Psychiatrische Kliniek Assen heeft hij Forensische High & Intensive Care (FHIC) zeer sterk en goed in weten te bedden in de praktijk. Door het team hierbij structureel te betrekken, zorgt hij voor veel motivatie, borging en eigenaarschap binnen het team. Daarnaast levert Alexander al jaren een zeer actieve bijdrage binnen de landelijke Forensische High & Intensive Care (FHIC) ontwikkelingen.

Zijn bijdrage wordt gezien binnen GGZ Drenthe, maar ook landelijk vanuit het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie en het Amsterdam UMC die samen het landelijk onderzoek en project FHIC coördineren. Beide organisaties droegen Alexander voor als winnaar.

Winnaar Johannes van Duurenprijs

Alexander Moens reageert verrast op prijs die al eerder online door Jolanda Voskes werd uitgereikt. “Wat een enorme eer! Ik ben dankbaar om te mogen werken bij de Forensische HIC waar we laten zien dat het echt anders kan. Ik wil benadrukken dat dit teamwork is, binnen de kliniek en binnen het landelijk veld. Ik hoop dat we met elkaar deze beweging nog lang door mogen zetten.”

"Ik ben dankbaar om te mogen werken bij de Forensische HIC waar we laten zien dat het echt anders kan."

Over de prijzen

Bewogen Deuren Award

De Bewogen Deuren Award wordt jaarlijks toegekend aan een team of organisatie die zich inzet voor het voorkomen en verminderen van verplichte zorg. De prijs heeft als doel aandacht te blijven houden voor de beweging naar nul eenzame insluitingen en het reduceren van verplichte zorg in bredere zin. Het is een aanmoedigingsprijs voor een organisatie of team dat hier aantoonbaar stappen in heeft gezet.

Johannes van Duurenprijs

De Johannes van Duurenprijs wordt jaarlijks toegekend aan een verpleegkundige die zich op vernieuwende wijze heeft ingezet voor het voorkomen en verminderen van verplichte zorg. Doel van de prijs is om ggz-verpleegkundigen te stimuleren een concrete bijdrage te leveren aan het voorkomen én verminderen van verplichte zorg.