Naar homepage
Jeugdzorg

Inspectie publiceert definitieve rapport ZIKOS-groepen

Publicatiedatum

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt in haar definitieve rapportage vast dat de zorg op ZIKOS-groepen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) niet passend en toereikend is. Eerder deelde de Inspectie al hun eerste bevindingen waar we erg van schrokken. Met het volledige rapport in de hand gaan de brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse ggz verder aan de slag met de nodige verbeteringen. Ze willen vanuit jeugdzorg en jeugd-ggz samen met de gemeenten alternatieve vormen van zorg en ondersteuning ontwikkelen waar de kwaliteit van zorg goed is en die aansluiten bij de behoeften van jongeren.

IGJ startte het onderzoek naar aanleiding van een rapport van Jason Bughwandass. De ervaringsdeskundige, die zelf in 2015 in een ZIKOS groep verbleef, interviewde 51 oud-bewoners van ZIKOS groepen. De signalen die daarin naar voren kwamen gingen onder andere over het langdurig opsluiten van jongeren. Naar aanleiding van het rapport en de eerste bevinding van de IGJ werd door betreffende instellingen een opnamestop voor ZIKOS-groepen ingesteld.

De brancheverenigingen stonden in een eerdere reactie al uitgebreid stil bij de bevindingen van de IGJ en het rapport van Jason Bughwandass. Ze onderstrepen daarin de urgentie om samen te komen tot een zorgaanbod dat beter aansluit bij de behoefte van jongeren.