Naar homepage
Afbeelding Kennissessie Tweede Kamer Ruth Peetoom en Jeroen Pepers

Kennissessie voor Tweede Kamerleden

Publicatiedatum

Maandag 18 maart bezochten Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers van politieke partijen een kennissessie over de ggz-sector. De bijeenkomst was een samenwerking van de Nederlandse ggz, MIND, het NIP en de NVvP. Niet in de Tweede Kamer, maar bij zelfregie- en herstelorganisatie Kompassie in Den Haag. Centraal in de sessie stond de gezamenlijk oproep ‘Laat de ggz niet door de bodem zakken’. De belangstelling van de aanwezigen van PvdA-GroenLinks, PVV, NSC, D66, SP en CU was groot om gezamenlijk te kijken naar de problemen en de drie oplossingsrichtingen om de ggz weer toegankelijk te maken.

Mogelijkheden voor de politiek om bij te dragen

Gesproken werd op welke wijze wetgeving, bekostiging en akkoorden onder andere kunnen bijdragen aan een toegankelijke en goed georganiseerde ggz voor iedereen. De voorzitters en directeuren van de belangenorganisaties (zoals de Nederlandse ggz-voorzitter Ruth Peetoom en directeur Jeroen Pepers) toonden de huidige problemen met de wachtlijsten in de ggz, het tekort aan professionals en de arbeidsmarkt en de wankele financiële gezondheid van de sector. Ook werd gesproken over de drie oplossingsrichtingen die de belangenbehartigers zien om de ggz toegankelijk te maken: door te investeren in mentale gezondheid, door de sector aantrekkelijker voor werknemers te maken en door een gezonde financiële situatie voor aanbieders te borgen. Na de presentaties gingen de politici en belangenbehartigers in gesprek met ervaringsdeskundigen over de problemen en de oplossingen.

Opmaat naar commissiedebat

De bijeenkomst vormt een mooie opmaat naar het commissiedebat ggz en suïcidepreventie op 11 april aanstaande. Naast de wachttijden kwamen zaken als cruciale ggz en het verkennend gesprek aan de orde. Enkele politici constateerden dat het pijnlijk was dat veel problematiek al jaren speelt, maar nog onvoldoende is aangepakt. Hardnekkige zaken zoals regeldruk aanpakken of de zorg zo organiseren dat de zwaarste groep cliënten goed wordt geholpen zijn daar voorbeelden van.

Financiën

Veel van de knelpunten waar de ggz-sector onder gebukt gaat hebben te maken met de grenzen van het zorgstelsel, de schotten tussen bekostigingsvormen en de schaduwzijde van de marktwerking. Daardoor wordt de sector gedwongen om met politici het gesprek over financiering aan te gaan, terwijl het hier -zo constateerden de deelnemers- eigenlijk over mensen moet gaan en de zorg daarvoor. Tijdens de sessie konden de belangenbehartigers van cliënten, naasten, professionals en instellingen duidelijk maken dat de kern inderdaad goede en toegankelijke zorg is, maar dat de randvoorwaarden daarvoor onder grote druk staan.

Good practice: zelfregiecentrum Kompassie

De aanwezigen kregen tevens een rondleiding in zelfregiecentrum Kompassie in het centrum van Den Haag. De kracht van deze voorziening, opgericht in 1998, is dat de hulp en steun die zij bieden gratis, laagdrempelig, zonder afspraak en met ervaringsdeskundigen is. Zelfregiecentra, het verkennend gesprek, mentale gezondheidscentra en diverse vormen van overbruggingszorg kunnen helpen in tijdige triage, vroegsignalering en het bevorderen van de mentale gezondheid. Dat helpt tijdige steun te bieden, helpt zorg te voorkomen of de weg naar passende zorg te versnellen.

Het commissiedebat ggz en suïcidepreventie op 11 april zullen wij met veel interesse volgen. Houd onze site in de gaten voor nieuws daarover.