Naar homepage
I Stock 1047247186

Hoofdzaak Werk verlengd tot 2026

Publicatiedatum

De subsidie van het project Hoofdzaak Werk is verlengd tot 2026. Daarmee kunnen de samenwerkende partijen, waaronder de Nederlandse ggz, komende jaren werken aan een duurzame verankering van de verbinding tussen ggz en werk. Hoofdzaak Werk vergroot al sinds 2020 de baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Op dit moment lopen er 4800 trajecten in 35 regio’s om mensen die zorg uit de ggz krijgen te begeleiden naar een baan. Werk kan een erg positief effect hebben op mentale gezondheid, schreef onze voorzitter Ruth Peetoom vorig jaar in een ingezonden brief aan de Volkskrant. “45 procent van de mensen met psychische aandoeningen die werk heeft, heeft dat dankzij Individuele Plaatsing en Steun (IPS), en 75 procent daarvan is na twee jaar nog steeds betaald aan het werk. Werk is een gezondmaker, een medicijn. Het biedt structuur, inkomen en geeft vaak zin en waardering. Werk en bestaanszekerheid zijn belangrijke condities voor een stabiele gezondheid.”

‘Aansluiting via het integraal zorgakkoord of regionale werkcentra’

Wat ggz-bestuurder Fred Paling betreft, wordt nu toegewerkt naar een structureel en duurzaam voortbestaan van het project. Zowel voor de arbeidsmarkt als de druk op de zorg bieden IPS-trajecten meer ademruimte. Paling: “We weten uit de ervaringen binnen Sterk door Werk hoeveel energie het kost om partijen bij elkaar te brengen in een duurzame regionale samenwerking. Die moet overeind blijven tot er een beter alternatief is gevonden. Om de ggz en werk ook in de toekomst aan elkaar te kunnen verbinden, zoeken we aansluiting via het integraal zorgakkoord of bij de regionale werkcentra.”

Over Hoofdzaak Werk

Hoofdzaak Werk is een project dat voortvloeit uit het convenant Sterk door Werk. Hiervoor werkt de Nederlandse ggz samen met werkgeversvereniging AWVN, Cedris, Divosa, UWV, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben gezamenlijk 3 miljoen vrij gemaakt voor de voortzetting van Hoofdzaak Werk tot 2026.