Naar homepage
I Stock 1057955486

Meest behandelde verslaving: alcohol bij ouderen en cannabis bij jongeren

Publicatiedatum

Alcohol is nog veruit de meeste behandelde verslaving, gevolgd door cannabis, opiaten en cocaïne. Hierbij is alcohol bij ouderen het meest voorkomende middel en cannabis bij jongeren. Dit blijkt uit de ‘LADIS’ rapportage gaat over de jaren 2017-2022.

Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) is een nationale gegevensverzameling voor de ambulante en klinische verslavingszorg en de verslavingszorgreclassering. Voor het eerst sinds 7 jaar worden er weer cijfers gerapporteerd over de ontwikkeling van verslavingszorg. Deze ‘LADIS’ rapportage gaat over de jaren 2017-2022 en heeft betrekking op de deelnemende instellingen van de gespecialiseerde verslavingszorg. Het is daarmee één van de belangrijkste bronnen om de trends van verslavingsproblematiek te monitoren.

Trends

Het aantal behandelde patiënten blijft redelijk stabiel, maar daaruit kunnen we niet concluderen dat er minder verslavingsproblematiek is. Het kan zijn dat de zorgvraag toeneemt, maar dat instellingen om diverse redenen (plafonds, personeelstekorten, financiële grenzen) niet meer mensen kúnnen behandelen.

Gokken

Sinds enkele jaren is de online gokmarkt opengesteld. Verslavingskunde Nederland, de Nederlandse ggz en de Nationaal Rapporteur Verslavingen hebben er meermaals op gewezen dat daardoor problematisch gokgedrag zal toenemen. De cijfers tot 2022 laten nog niet meer behandelingen in gokverslaving zien, maar dat is misleidend. Het aantal mensen dat voor het eerst in behandeling komt voor gokken is niet gedaald. Daarbij duurt het lang voordat iemand met gokproblematiek bij verslavingszorg in beeld komt. Vaak komt iemand eerder in financiële problemen en bij daarop aansluitende ondersteuning of zorg terecht, en pas later bij verslavingszorg. Ook vallen veel kleinere aanbieders van gokverslavingszorg buiten deze monitor, waardoor aan een lichte daling van het aantal behandelde gokverslavingen eigenlijk geen conclusie kan worden getrokken over problematisch gokken.

Meer weten?

Download het rapport.